Peniaze pre nápady na záchranu podnebia

Krátka správa:

Vedecko-technologická cena, ktorej vznik bol oznámený 9. februára 2007, má za cieľ podporiť udržateľnú technológiu, ktorá by pomohla odstrániť ročne z atmosféry z aspoň 1 miliardu ton uhlíka.

Branson k cene povedal: „Ak budú najväčšie mozgy sveta súťažiť, verím, že by sa mohlo podariť nájsť riešenie problému s oxidom uhličitým – riešenie, ktoré by mohlo zachrániť našu planétu, a to nielen pre naše deti, ale pre všetky budúce deti.“

Environmentálne skupiny však varujú pred tým, že cena by nemala brať pozornosť od potreby znížiť emisie skleníkových plynov, vzťahujúcich sa na činnosť človeka.

Oznam o cene prišiel len týždeň po tom, čo v rámci OSN Medzinárodný panel o zmene podnebia (IPCC) oznámil, že teploty na Zemi by sa mohli pred koncom tohto storočia zvýšiť až o 6,4 stupňa (EurActiv, 2. február 2007).

Panel porotcov novej ceny pozostáva z niekdajšieho viceprezidenta USA za vlády W. Clintona Ala Gora, vedcov Jamesa Lovelocka, Tima Flanneryho a Jamesa Hansena, ako aj z niekdajšieho veľvyslanca Veľkej Británie pri OSN Crispina Tickella.

Gore sa vyjadril nasledovne: „Nebezpečenstvá sú jasné. Ale príležitosti, ak budeme konať teraz, sú nespočetné a Bransonova iniciatíva stimulovať pátranie po novom prístupe ku kríze podnebia je dôležitá a vítaná.“