Politická fraška po česky

 

Krátka správa

V Estónsku sa dnes parlament pokúsi zvoliť nového prezidenta. Pravdepodobnosť úspechu je nízka, keďže ani jeden z kandidátov nemá v legislatívnom zbore dostatočnú podporu. Podľa estónskej ústavy má parlament tri pokusy. Ak sa mu ani v jednom prezidenta zvoliť nepodarí, prejde táto právomoc na volebnú komisiu pozostávajúcu z poslancov národného parlamentu, regionálnych parlamentov a predstaviteľov samosprávy.

Útoky na príslušníkov etnických menšín a homosexuálov sa množia. Podľa ochrancov ľudských práv sú v bývalých postkomunistických krajinách čoraz častejšie. Kladú si otázku, či sú nové členské krajiny EÚ pripravené akceptovať liberálne hodnoty, ktoré prevládajú v západnej Európe.

Generálny tajomník OSN Kofi Annan prisľúbil počas víkendového rozhovoru izraelskému premiérovi Ehudovi Olmertovi rozmiestnenie ďalších jednotiek v Libanone. Rezolúcia OSN oprávňuje rozmiestniť v oblasti až 15 000 vojakov mierových síl.