Poľsko plánuje rúbať v unikátnom Bielovežskom pralese

V Bielovežskom pralese žije asi 800 zubrov. Zdroj: @OHerbold/Twitter

Bielovežský prales sa nachádza  na východnej hranici Poľska a Bieloruskom. Je jedným z najväčších prežívajúcich pozostatkov pôvodného pralesa, ktorý pokrýval rovinaté časti Európy pred 10 000 rokmi.

Prales má unikátnu flóru aj faunu. Žije v ňom aj populácia najväčšieho európskeho cicavca, zubra. Je národným parkom, a od roku 2011 má status prírodného dedičstva ľudstva UNESCO.

Súčasná poľská vláda ho však chce tohto statusu zbaviť.

 

„Bielovežský prales dostal status prírodného dedičstva UNESCO ilegálne, bez konzultácií s miestnou komunitou“, hovorí vo vyhlásení minister životného prostredia Szyszko. V tejto záležitosti už bola „úradu prokurátora podaná sťažnosť“.

Kameňom úrazu je možnosť hospodárskeho využívania pralesa. Oblasti zaradené pod prírodné dedičstvo ľudstva musia ostávať úplne bez intervencie človeka. Poľská vláda však v pralese povolila výrub stromov.

 

Podľa Szyszka je protirečivé, že má prales status prírodného dedičstva ľudstva, a zároveň je zaradený do európskej sústavy chránených území Natura 2000, v ktorej je výrub stromov povolený.

Poľská vláda tvrdí, že výrub, ktorý začal v máji minulého roku, povolila preto, aby minimalizovala škody spôsobené lykožrútom, a znížila riziko veľkých lesných požiarov.

Vedci, ekológovia a EÚ však protestujú. Aktivisti tvrdia, že vláde ide hlavne o komerčný výrub.

 

Szyszko žiada, aby prales dostal iný status UNESCO – zmiešaného prírodno-kultúrneho dedičstva, a „nie len prírodného, pretože ľudská aktivita je v pralese viditeľná aj voľným okom“.

Greenpeace, ktorej aktivisti sa snažili začiatkom mesiaca zabrániť výrubu, však jeho slová označuje za manipuláciu.

Podľa tejto environmentálnej organizácie súčasný výrub odporuje aj pravidlám Natura 2000.

Vyhlásenie poľského ministra prišlo dva týždne pred plánovaným výročným zasadnutím UNESCO pre dedičstvo ľudstva. Tento rok sa bude konať v poľskom Krakove.

UNESCO pred časom vyslovilo obavy z pokračujúceho výrubu. Komisia v apríli varovala, že na jeho zastavenie môže podniknúť právne kroky.

Kontroverzný výrub v pralese spustil viacero kampaní. Nábytkárska spoločnosť IKEA napríklad zakázala nákup dreva z tejto oblasti.

 

Video: Bielovežský prales (Deutsche Welle)