Poslanci upozoňujú Komisiu na Turecko

Krátka správa

Výbor pre zaharničné veci Európskeho parlamentu prijal v stredu uznesenie v ktorom načrtáva oblasti, v ktorých je nutný ďalší pokrok, najmä pokiaľ ide o plánované zmeny v tureckej ústave. Cieľom uznesenia je upozorniť Komisiu, aby sa vo svojom hodnotení zamerala na konkrétne body.

Predkladateľka správy, europoslankyňa Ria Oomen-Ruijeten, dúfa, že silný mandát súčasnej vlády urýchli reformný proces, ktorý sa ako hovorí v posledných rokoch spomalil. Tieňový spravodajca, Alexander Graff (ALDE) v tejto súvislosti povedal, že “pre Turecko je životne dôležité pokračovať v reformách.”

„Rokovania o vstupe sa začali v roku 2005 a bol to začiatok dlhotrvajúceho procesu s otvoreným koncom“, povedala spravodajkyňa.

Parlament prijal vlastné uznesenie pred tým, ako Komisa 7. novembra vydá správu o pokroku Turecka. Turecko je oficiálne kandidátskou krajinou. Po politickej kríze a predčasných voľbách zostal v čele vlády dlhoročný premiér Recep Tayyip Erdogan. Na prezidentské kreslo zasadol jeho bývalý minister zahraničia Abdullah Gül, čo v krajine vyvolalo obavy zo zachovania sekulárneho charakteru štátu. Na druhej strane poslanci zrejme znepokojení nie sú, nakoľko nimi schválená správa “víta zvolenie nového prezidenta ako znak sily tureckej demokracie.”

Konkrétne sa uznesenie venuje potrebe boja proti všetkým typom extrémizmu a násilia, konštatuje, že je nutné zaručiť civilnú kontrolu nad armádou, a parlamentnú kontrolu tajných služieb či polície. Žiada Komisiu, aby sa zamerala na podporu občianskej spoločnosti a to najmä s dôrazom na juhovýchod krajiny. Od Komisie sa tiež očakáva, že zverejní výsledky monitoringu politického procesu, špecificky pokrok v reforme súdnictva, boji proti korupcii, ochrany ľudských práva a základných slobôd atď.