Poslanecké odporúčania pre situáciu v Gaze

Krátka správa

Poslanci si najprv vypočuli vyhlásenie Rady a Komisie k humanitárnej situácii v pásme Gazy. Na základe zistení delegácie Výboru pre rozvoj EP formulovali europoslanci niekoľko výziev.

  • K Izraelu, aby plnil svoje medzinárodné záväzky týkajúce sa zaručenia základných služieb ako sú prístup k elektrine a palivu v Gaze, aby zrušil blokády, zabezpečil pohyb osôb a tovaru cez priechody Rafah a Karni a aby zaručil prúdenie finančných prostriedkov do tejto oblasti (to bolo pozastavené 25. septembra 2007).
  • Palestínsku samosprávu a hnutie Hamas zas EP vyzval, aby aj napriek tomu, že politické rokovania uviazli na mŕtvom bode, umožnili fungovanie verejných inštitúcií poskytujúcich základné služby a vykonávanie činnosti medzinárodným humanitárnym úradom, agentúram a organizáciám, ktoré sa snažia o zlepšenie životných podmienok Palestínčanov žijúcich v tejto oblasti.
  • Radu a Komisiu poslanci napokon vyzvali, aby spolu s medzinárodným spoločenstvom naďalej zaručovali nevyhnutnú humanitárnu pomoc pre palestínskych obyvateľov s osobitným zreteľom na špecifické potreby mimoriadne ohrozených skupín obyvateľstva a aby zabezpečili plné rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv v tejto oblasti.

Podľa europoslanca Miroslava Mikolášika (EĽS-ED), je nutné nazerať na túto problematiku v dvoch rovinách – humanitárno-ekonomickej a politicko-bezpečnostnej. Európa musí zabezpečiť technickú vykonateľnosť obrovských finančných prostriedkov, ktoré EÚ pre Palestínu schválila.V rovine politicko-bezpečnostnej „Treba jasne povedať, že tak, ako medzinárodné spoločenstvo uznáva právo na existenciu palestínskej autonómie, musí aj Palestína, vrátane vládnuceho hnutia Hamas, uznávať štát Izrael”. Hamas sa podľa jeho slov doteraz “žiadnym činom nedištancoval od vlastnej zakladajúcej listiny, kde jeden z cieľov je zničiť štát Izrael”. Práve tam podľa neho tkvie politický problém, ktorý je eskalovaný formou ozbrojeného konfliktu, terorizmu a tvrdých odvetných akcií.