Pracovná mobilita v regiónoch EÚ a USA

Pracovné mobilita v európskych a amerických regiónoch vykazuje viacero odlišností. Príčinou sú samozrejme aj rozdiely medzi EÚ a USA – jazyk, kultúra, pracovná legislatíva kladie v Spojených štátoch mobilite omnoho menšie prekážky. Okrem toho, USA sú na rozdiel od Únie federálnym štátom.

Analýza, ktorú vydalo Generálne riaditeľstvo pre regionálny rozvoj, preto prirodzene prichádza k záveru, že tendencia pracujúcich, a ľudí všeobecne, sťahovať sa do ineh krajiny, či iného regiónu v tej istej krajine, je v EÚ omnoho slabšia, než USA.  Zároveň však upozorňuje, že pracovná mobilita zohráva dôležitú úlohu v zmenšovaní rozdielov v ekonomickom vývoji medzi štátmi USA.

Analýza je dostupná na stránkach Komisie. Identifikuje tiež regióny, ktoré v minulom roku prilákali najväčší podiel populácie v aktívnom veku z iných regiónov EÚ a približuje hlavné faktory, ktoré presviedčajú ľudí v EÚ presťahovať sa.