Pravidelní používatelia počítačov sú v škole lepší

 

Krátka správa

Štúdia s názvom “Sú študenti pripravení na svet bohatý na technológie?” ponúka prvé medzinárodne porovnateľné údaje, ktoré vychádzajú z projektu OECD PISA 2003, zameraného na hodnotenie študijných výsledkov 15-ročných žiakov. Štúdia podporuje staršie analýzy OECD o dôležitosti počítačov na školách.

Pozoruhodný je najmä vzťah pravidelného používania počítačov a výsledkov v matematike. V priemere sa jednoznačne ukázalo, že žiaci, ktorí už niekoľko rokov pravidelne pracujú s počítačom dosahovali lepšie výsledky. Naopak tí, ktorí nemajú k počítačom prístup, alebo používali počítač len krátku dobu pred výskumom vykázali zaostávanie aj za priemernými výsledkami ich ročníkov.

Štúdia OECD presnejšie ukázala, že tí žiaci, ktorí používali počítač menej ako rok (10% zo všetkých, zaradených do výskumu) dosiahli v matematike výsledky výrazne pod priemerom za celú OECD. Naopak žiaci, ktorí používali počítač už vyše päť rokov (37%) výrazne priemer OECD presiahli.

Vo všeobecnosti autori štúdie konštatujú, že žiaci, ktorí sa k počítačom dostali len v poslednom čase sú v takejto situácii kvôli rodinnému prostrediu, z ktorého pochádzajú. Sú to predovšetkým rodiny z tzv. znevýhodneného prostredia, teda sociálne alebo ekonomicky slabého. Naopak štúdia potvrdzuje pozitívne efekty pravidelného používania počítačov u žiakov, ktorí na jednej strane pochádzajú zo sociálno-ekonomicky zaostalého prostredia, ale cielenými verejnými, alebo inými programami zameranými na študentov sa k počítačom dostali (napr. v škole, v komunitných centrách a pod.).

Podrobnejší pohľad do štúdie potvrdzuje, že aj na Slovensku sa v zásade dosiahli výsledky, ktoré kopírujú priemer za celú OECD. Konkrétne: varovne vyznieva fakt, že zatiaľ čo žiaci s prístupom k počítaču doma dosiahli v matematických testoch tretiu úroveň, žiaci bez „domácich“ počítačov boli o úroveň nižšie. Výrazné rozdiely sa potvrdili medzi slovenskými žiakmi podľa toho, ako dlho už pravidelne s počítačmi pracujú. Tí, ktorí majú túto možnosť menej ako rok len tesne prekročili hranicu 450 bodov. Tí, ktorí počítač používajú od jedného do troch rokov už získali tesne nad 500 bodov. Žiaci používajúci počítač od troch do piatich rokov boli o 40 bodov lepší a ak používajú počítač vyše päť rokov, prekročili 550 bodovú úroveň.