Prielom vo výskume embryonálnych buniek?

 

Krátka správa

Americká biotechnologická spoločnosť Advanced Cell Technology (Pokrokové bunkové technológie) 23. augusta 2006 oznámila, že jej vedci objavili prelomovú techniku pestovania ľudských zárodočných buniek z niekoľkodňových ľudských embryí bez toho, aby došlo k ničeniu embryí.

Diskusia o návrhu Komisie v oblasti FP7 o podpore výskumu embryonálnych zárodočných buniek z prostriedkov EÚ v Parlamente a Rade bola poznačená kontroverziami, súvisiacimi s etickými otázkami spojenými s ničením embryí. Obe inštitúcie financovanie z európskych zdrojov nakoniec schválili v prvom čítaní. Najnovší prielom vo výskume embryonálnych zárodočných buniek možno prinesie viac podpory pre tento typ výskumu ešte pred druhým čítaním.

Nová technika, pozostávajúca z odobratia jednej z ôsmich buniek z trojdňového embrya namiesto zničenia päťdňového embrya s približne 150 bunkami si však už vyslúžila kritiku za nedostatok medicínskych dôkazov o tom, či sa z plodu po odobratí jednej z buniek vyvinie normálne dieťa. Používanie tejto metódy by navyše vyžadovalo etický súhlas rodičov s darovaním bunky.

Embryonálna zárodočná bunka má schopnosť vyvinúť sa na akýkoľvek druh tkaniva v tele. Vedci preto dúfajú, že ich prostredníctvom budú môcť vyvíjať nové mozgové bunky, žily, kosti, či dokonca celé orgány, a že nájdu liečbu pre ochorenia ako Parkinsonova choroba, rakovina či cukrovka.

V mnohých členských štátoch EÚ je embryonálny výskum a výskum embryonálnych zárodočných buniek ilegálny. „Je absolútne neprijateľné, aby tak eticky kontroverzný výskum financovali daňoví poplatníci všetkých členských štátov EÚ,” tvrdí slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS-ED), ktorý sa zaoberá bioetikou.

Financovanie výskumu embryonálnych kmeňových buniek v súlade s ustanoveniami Siedmeho rámcového programu pre vedu a výskum (FP7) pokračuje podľa súčasnej praxe individuálneho prístupu ku každému jednotlivému prípadu a zakazuje výskum, zameraný na klonovanie ľudí a výskum, ktorého dôsledkom by boli dedičné zmeny. Nebude financovaná žiadna aktivita, ktorá je zakázaná vo všetkých členských štátoch, a výskumné projekty, týkajúce sa embryonálnych kmeňových buniek, budú posudzované iba v krajinách, kde je takýto výskum legálny.