Regulovanie televízie cezhraničnou otázkou

 

Krátka správa:

Na svojom druhom stretnutí v Bruseli 24. marca 2006 diskutovali zástupcovia regulačných úradov pre televízie z členských štátov EÚ a Chorvátska, Turecka, Nórska a Lichtenštejnska o nedávnom prípade satelitnej televíznej stanice Al-Manar, ktorá sídli v Libanone a je riadená teroristickou skupinou Hizballah a ktorá bola vládou USA klasifikovaná za teroristickú organizáciu. Komisia tvrdí, že „v priebehu roku 2005 úzka spolupráca medzi európskymi úradmi, regulujúcimi vysielanie, zabezpečila, že žiadny európsky satelitný systém nevysielal jasne nenávistné vysielania ako boli tie z Al-Manaru“.

Regulačné úrady vyhlásili, že ustanovenia smernice o televízii bez hraníc, ktorá stavia mimo zákon nabádanie k nenávisti z dôvodov náboženskej, rasovej alebo rodovej odlišnosti, by mali byť rozšírené na audiovizuálne médiá na dopyt, aby sa zabezpečilo, že sa nestanú „ďalším vozidlom nenávisti“. Návrh  Komisie na zmenu smernice takéto rozšírenie ustanovení obsahuje a dokonca mení názov smernice na „Audiovíziu bez hraníc“. Proti smernici stoja napríklad poskytovatelia internetových služieb, avšak tí sú proti rozšíreniu stanovení smernice na tzv. nelineárne služby.