Rehn prekročil svoj mandát, tvrdí europoslanec

“Keď komisár Olli Rehn včera briefoval európsku tlač o najnovšej stratégii rozširovania, mýlil sa hneď v niekoľkých veciach. Jeho názory na prístupové rokovania s Tureckom, Lisabonskú zmluvu, integračnú kapacitu EÚ, kritika prezidenta Sarkozyho a kancelárky Merkelovej neodrážajú koherentný európsky prístup, ktorý je najdôležitejší pre budúce rozširovanie EÚ”. Naopak, podstata týchto vyjadrení urobí z ďalšieho rozširovania EÚ namiesto prínosu problém”, napísal Brok v oficiálnom stanovisku.

Elmar Brok, ktorý bol v minulom volebnom období parlamentným spravodajcom k rozširovaniu EÚ (2004) je členom nemeckej CDU. Tá je známa svojím rezervovaným postojom k plnoprávnemu členstvu Turecka v Európskej únii. Namiesto toho, podobne ako Francúzsko, navrhuje ošetriť vzájomné vzťahy nejakou formou “privilegovaného partnerstva”.  

Komisárova myšlienka, že prístupový proces Turecka by mal byť “nezvrátiteľný”, prekračuje dohodnutý negociačný rámec, ktorý jasne hovorí, že rokovania s Tureckom sú procesom s otvoreným koncom, tvrdí nemecký europoslanec. “S takýmito komentármi Rehn ničí dôveru v proces rozširovania ako taký”. Ako upresnil, Chorvátska sa jeho kritika netýka.

Brok tiež kritizoval komsiára za jeho postoj k otázke Lisabonskej zmluvy, pretože Olli Rehn opakovane povedal, že inštitucionálna reforma a prístupový proces sú dva paralelné procesy. “Komisia by mala sústrediť svoje sily na získavanie podpory pre zmluvu a nie na odstavenie úsilia Európskeho parlamentu a Rady.”

Európska komsia 5. novembra spolu s hodnotiacimi správami o Turecku a krajinách západného Balkánu (kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny) zverejnila aj stratégiu rozširovania EÚ na nasledujúci rok.

V aktuálnej hodnotiacej správe Komsia konštatovala, že Turecku sa darilo napredovať v hospodárskej oblasti a stalo sa fungujúcou trhovou ekonomikou. Vyzvala ho ale, aby pridalo v oblasti vlády zákona a politických slobôd. Brusel tiež apeloval na Ankaru, aby zaujala konštruktívnejší prístup k cyperskej otázke.