Riaditeľka UNESCO: Ženy zasiahla kríza najviac

„Väčšinou má svetová chudoba ženskú tvár,“ povedala generálna tajomníčka UNESCO, organizácie OSN na podporu vzdelania, vedy a kultúry.

Počas februárovej návštevy v Bruseli sa stretla so stálym predsedom Európskej rady Hermanom Van Rompuyom a zároveň slávnostne otvorila kanceláriu UNESCO s cieľom posilniť spoluprácu s EÚ.

Bokova uviedla, že sa osobne angažovala v tejto spolupráci, pretože obe organizácie zdieľajú rovnaké strategické ciele.

UNESCO má dve „horizontálne“ priority – Afriku a rodovú rovnosť. Bokova vysvetlila, že za posledných desať či dvadsať rokov sa dosiahol určitý pokrok, ale v mnohých aspektoch naďalej pretrvávajú negatívne trendy.

Medzi nimi menovala pretrvávajúce násilie páchané na ženách, a predovšetkým znásilnenie, ktoré sa používa ako vojenská zbraň. OSN považuje znásilnenie za súčasť vojenskej taktiky a hrozbu medzinárodnej bezpečnosti. Správy o takomto zneužívaní moci boli zaznamenané v Libérii, Demokratickej republike Kongo či sudánskom Darfúre.

Generálna tajomníčka uviedla, že taktiež došlo k zhoršeniu vzdelávania dievčat v južných častiach saharskej púšte: „Pred rokom 1999, zo 100 detí, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, boli 79 z nich dievčatá. Tento rok predstavujú číslo 82 a to odhaľuje prehlbujúcu sa krízu.“

Bokova sa vyjadrila aj k šíriacim sa revolúciám v arabskom svete, ktoré sú podľa nej vyjadrením prirodzených demokratických ašpirácií ľudí na celom svete. Zároveň sa ale obáva, že po ukončení demokratickej vlny sa môže situácia zhoršiť.

„Mám na mysli Tunisko: bolo prvou krajinou v regióne, kde po vyhlásení nezávislosti [v roku 1956] získali ženy rovnaké práva, právo voliť a byť volené, avšak, ako vieme, potom sa situácia zhoršila. Bolo by obrovským sklamaním, keby sa niečo podobné udialo opäť,“ povedala Bokova.

Bokova, ktorá pochádza z Bulharska, rozprávala aj o role žien v spoločnostiach východnej Európy. Podľa nej sa vo všeobecnosti východoeurópske ženy vysporiadali so strasťami prechodu.

„Nebolo to pre nich jednoduché, ale celkovo sú ženy vo východnej Európe veľmi bojovné, pričom proces demokratizácie a zmeny rozpútal ohromnú energiu, ktorú mali. Dnes mnohé z týchto žien zastávajú vysoké posty v biznise a politike,“ dodala.

Celé interview v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.