Riešenia udržateľnosti: osobné kvóty CO2 a daň Robina Hooda

Po dvadsiatich rokoch od Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji (1992) budú predstavitelia štátov opäť rokovať v druhom najväčšom brazílskom meste (Rio+20). Mali by obnoviť záväzky udržateľného rozvoja a zhodnotiť doterajší vývoj. Zameria sa na zelenú ekonomiku v kontexte udržateľnosti rozvoja, odstránenie chudoby a zavedenie inštitucionálneho rámca.

Prvá prípravná schôdzka tento týždeň naznačila, s akými návrhmi prídu niektorí zástupcovia členských štátov OSN, veľkých súkromných spoločností, mimovládnych organizácii a odborných združení na Konferenciu. Podľa najodvážnejších návrhoch by sa napríklad mohla zaviesť celosvetová konktrola pôrodnosti alebo systém emisných kvót prideľovaných per capita.

Od summitu sa takisto očakáva, že odobrí vytvorenie Svetovej environmentálnej organizácie.

Uhlíkové kvóty na jednotlivca a daň Robina Hooda

Podľa súhrnnej správy sa prezentované návrhy účastníkov zamerali najmä na „dôsledné posilnenie environmentálnej legislatívy, zdanenie v závislosti na ekologických dôsledkoch“ a „osobné kvóty uhlíkových emisií.“

Myslí sa nimi množstvo CO2, ktoré môže každý z nás počas roka vypustiť do ovzdušia, bez toho, aby došlo k navýšeniu súčasného objemu emisií CO2 vo svete.

Podobné návrhy sa už pritom objavili napríklad vo Veľkej Británii, kde niekdajší minister životného prostredia David Miliband hovoril o „uhlíkových kreditných kartách.“ Podľa Milibanda by sa uhlík mohol potenciálne sťať akousi „novou menou.“

V roku 2008 britské ministerstvo životného prostredia od tejto myšlienky odstúpilo. Podľa štúdie uskutočniteľnosti, ktorú si nechalo vypracovať, totiž nie sú Briti na obdobné plány ešte dostatočne pripravení. Myšlienka údajne „predbehla svoju dobu či sa týka verejnej akceptovateľnosti a technológie.“

Podľa iného návrhu by sa mohla zaviesť medzinárodná „daň Robina Hooda,“ ktorá by sa vzťahovala na všetky menové prevody a zaviedla by tak vyššie clá na výrobky z krajín, ktoré dôsledne nechránia životné prostredie.

Nové „zelené“ inštitúcie?

Účastníci stretnutia podporili posilnenie existujúceho Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), založeného v roku 1972, a to vytvorením Medzinárodnej environmentálnej organizácie. Jej prácu by eventuálne mohol doplniť Medzinárodný environmentálny súdny dvor, ktorý by riešil medzinárodné spory v oblasti životného prostredia a klímy.

Zazneli dokonca aj návrhy posilniť rolu Medzinárodného súdneho dvora v Haagu v oblasti udržateľného rozvoja alebo Rady bezpečnosti OSN, ktorej mandát by sa mohol rozšíriť o „environmentálne témy a súvisiace bezpečnostné problémy.“

Rast hospodárstva obmedzením populácie

Čo sa týka ekonomických aspektov, prítomní sa zhodli na tom, že „prechod k zelenej ekonomike bude mať víťazov aj porazených.“ Z dôvodu zmeny metód a pracovných miest „nie sú žiadne záruky, že zelené hospodárstvo poskytne dostatok náhradných pracovných miest.“

Niektorí zástupcovia prítomných medzinárodných firiem vyzvali k politickým záväzkom stabilizácie svetovej populácie, ktorej neustály rast vytvára tlak na prírodné zdroje Zeme.

Podobnú ideu obsahovala aj správa OSN z konca roku 2009, podľa ktorej by zastavenie populačného rastu výrazne uľahčilo boj proti globálnemu otepľovaniu.

Ďalšie prípravné stretnutie k summitu Rio+20 je naplánované na marec 2011.