Rozširovanie: áno či nie?

rozširovanie, bulharsko, rumunsko, chorvátsko, turecko

 

Pozadie

Pokračujúce negociácie s pristupujúcimi a kandidátskymi krajinami dosahujú rozhodujúce fázy. Zdá sa, že EÚ vnútorne bojuje s „únavou z rozširovania” a s potrebou vyriešiť otázku geografických limitov svojej expanzie.

Otázky

  • Rozhodnutie o vstupe Bulharska a Rumunska

Konečné hodnotiace správy o Bulharsku a Rumunsku budú zverejnené 26. septembra 2006. Pre obe krajiny budú znamenať osudný moment, keďže na základe tejto poslednej správy sa rozhodne, či pristúpia podľa plánu k 1. januáru 2007, alebo až o rok neskôr. Posledné hodnotiace správy zo 16. mája 2006 potvrdili pokračujúci pokrok oboch krajín v napĺňaní Kodanských kritérií. Zároveň však zostávajú isté oblasti politiky, ktoré Komisiu znepokojujú. EÚ by mohla použiť tzv. bezpečnostnú klauzulu, na základe ktorej bude môcť odložiť vstup týchto krajín na rok 2008. Klauzulu môže Únia použiť v prípade, ak si myslí, že existuje „vážne riziko”, že krajiny nebudú schopné implementovať potrebné reformy.

  • Turecko a Cyprus

Fínske predsedníctvo vyzvalo Turecko, aby do konca roka 2006 vyriešilo pretrvávajúci spor s Cyprom o prístup na letiská a do prístavov. Cyprus bol proti otvoreniu a uzavretiu prvej kapitoly medzi Tureckom a EÚ, kým Ankara nesplní svoju povinnosť a neuzná 10 nových členských krajín EÚ vrátane Cypru. Zdá sa, že Cyprus bude hlavným problémom v správe Komsie o pokroku Turecka. Keďže Turecko vstupuje do predvolebného obdobia, pre súčasnú vládnu stranu bude pristúpenie k závažnejším krokom pravdepodobne obtiažne. Odkedy začali oficiálne prístupové rokovania (október 2005), Turci podľa prieskumov čoraz menej podporujú členstvo svojej krajiny v EÚ.

  • Strategický dokument o rozširovaní a správy o pokroku kandidátskych krajín

Komisia 24. októbra 2006 vydá strategický dokument o rozširovaní, rovnako ako správy o pokroku Chorvátska, Turecka, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Macedónska, Srbska a Ćiernej Hory.

  • Správa o absorbčnej kapacite

Spolu so správou o pokroku Turecka vydá Komisia špeciálnu správu o absorbčnej kapacite. Diskusia na túto tému začala po tom, čo rakúski a nemeckí kresťanskí demokrati slovné spojenie použili ako hlavný argument pre obmedzenie rozširovania, najmä v súvislosti s Tureckom. Očakáva sa, že Komisia predloží pracovný dokument o vyhliadkach rozširovania a schopnosti EÚ absorbovať nových členov Európskej rade v decembri 2006. Absorbčná kapacita nie je zahrnutá v oficiálnych podmienkach pre vstup do EÚ. Absorbčná kapacita sa môže stať de facto kritériom v závislosti od toho, akým smerom sa bude táto debata uberať.

Pozície

Nedávno varoval predseda Európskej komisie José Manuel Barroso spolu s fínskym ministerom zahraničných vecí Ekkim Tuomiojom Turecko v súvislosti s jeho vzťahom k Cypru. Povedali, že nedostatočný pokrok by mohol viesť k závažným problémom v prístupových rokovaniach. EÚ hovorí, že Ankara sa musí podvoliť prístupovým podmienkam EÚ, ktoré sa týkajú Cypru. Tie Turecko nútia k implementácii protokolu o colnej únii, na základe ktorej by Turecko muselo otvoriť svoje prístavy a letiská pre dopravu prichádzajúcu z gréckej časti Cypru.

Nasledujúce kroky

  • 26. september 2006: Konečné hodnotiace správy pre Bulharsko a Rumunsko
  • 24. október 2006: Stratregický dokument o rozširovaní a správy o pokroku Chorvátska, Turecka, Albánska, Macedónska, Srbska, Čiernej Hory a Bosny a Hercegoviny.
  • 24. október 2006: špeciálna správa o absorbčnej kapacite