Schválenie dohody SWIFT je veľmi nepravdepodobné

foto: hlasovanie v Európskom parlamente

Informovaní členovia parlamentu pre EurActiv potvrdili, že po napätej debate s Európskou radou a Komisiou začala Rada včera len niekoľko hodín pred dnešným hlasovaním narýchlo hľadať kompromis, ktorý by utíšil obavy poslancov. Tí namietajú najmä voči prenosu veľkého množstva údajov a toho, že európski občania nebudú môcť podľa dohody žiadať od Spojených štátov odškodné.

V stredu zároveň Rada zverejnila stanovisko, v ktorom tvrdí, že sa pred dnešným plenárnym hlasovaním pokúsi vyhovieť obavám členov Parlamentu.

Pravdepodobné zdržanie hlasovania

Nová taktika Rady je posunúť hlasovanie na neurčito. Dnešné hlasovanie „bude pravdepodobne hlasovanie o zdržaní hlasovania,“ povedal jeden z poslancov. Ak sa však hlasovanie predsa len uskutoční a členovia Parlamentu dajú dohode SWIFT červenú, dôjde k jej zastaveniu a masívny transfer údajov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi už nebude viac možný, tvrdia poslanci.

Veľká väčšina poslancov Parlamentu už pritom naznačila, že ak sa bude dnes o dohode SWIFT hlasovať, tak sa vyjadria proti nej.

Je všeobecne známe, hovoria členovia Parlamentu, že politické skupiny okrem konzervatívnej strany ľudovcov (EPP) sú silne proti dohode. Podľa nich by totiž jej uplatňovanie znamenalo, že sa Európska únia „vysmieva svojim vlastným zákonom v oblasti základných práv a slobôd,“ povedala spravodajkyňa Parlamentu zodpovedná za zmapovanie celej dohody Jeanine Hennis-Plasschaert zo skupiny liberálov (ALDE).

Plasschaert zároveň vyjadrila svoje sklamanie z toho, že Európska únia „naďalej poskytuje Spojeným štátom služby v oblasti bezpečnosti bez akejkoľvek reciprocity.“

Počas včerajšej debaty sa ukázalo, že členovia Parlamentu sú proti mnohým aspektom dočasnej dohody, vrátane toho bodu, že Spojené štáty môžu žiadať z databázy SWIFT veľké množstvo údajov a tieto údaje môže podľa amerických zákonov uskladňovať až deväťdesiat rokov.

Navyše, podľa dohody nemajú občania EÚ zo zákona právo žiadať od Spojených štátov odškodnenie v tejto záležitosti, dodáva Plasschaert.

Európsky parlament ešte prednedávnom nemal možnosť vyvinúť na Radu v tomto smere žiaden nátlak, no po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti za začiatku decembra minulého roka získal Parlament viac právomoci v oblasti uzatvárania medzinárodných dohôd.

Medzera v oblasti bezpečnosti?

Rada však stále tvrdí, že hlasovanie proti dohode vytvorí znepokojivú medzeru v oblasti bezpečnosti a potenciálni teroristi budú mať možnosť nepozorovane uniknúť úradom.

„V prípade absencie takejto krátkodobej dohody vznikne významná bezpečnostná medzera, ktorá vytvorí riziko straty dôležitých tipov a stôp získaných pomocou Programu na sledovanie financovania teroristov,“ píše sa vo včerajšom prehlásení Rady.

Členovia Parlamentu Radu varovali, aby sa nesnažila a nezískavala body vytváraním paniky.

Veľká väčšina hovorí, že vďaka existencii Vzájomnej dohody o právnom poradenstve medzi Spojenými štátmi a EÚ žiadna takáto medzera neexistuje.