Skontrolujú kritizovaný klimatický panel OSN

Foto: Flickr.com/World Economic Forum (licencia Creative Commons)

Začiatkom roka Medzivládny panel OSN o klimatických zmenách priznal, že jeho správa nadsadila rýchlosť roztápania sa himalájskych ľadovcov. Minulý mesiac zas pripustil chybu v údaji, aká časť Holandska sa nachádza pod hladinou mora.

„Hovorím jednoznačne – hrozba klimatických zmien je reálna“, povedal Pan Ki-mun, keď predstúpil po boku šéfa panelu Rajendra Pachauri pred novinárov. „Nič, čo sa v poslednom čase v médiách ukázalo, či tvrdilo, nemení zásadný vedecký konsenzus o klimatických zmenách.“

Pan pripustil, že text tzv. Štvrtej hodnotiacej správy zverejnený v 2007 obsahuje „veľmi malé množstvo chýb“. Dokument má viac ako 3 000 strán a cituje viac ako 10 000 ďalších vedeckých dokumentov. Ďalšia podobná správa o klimatických zmenách bude zverejnená v rokoch 2013 a 2014.

Pachauri novinárom povedal, že napriek omylom stojí za hlavným odkazom správy – klimatické otepľovanie je skutočné a zrýchľuje sa pod vplyvom emisií skleníkových plynov.

„Myslíme si, že závery správy skutočne nemožno rozumným spôsobom spochybniť.“ Podľa Pachauriho sú „pevné a dôveryhodné“.

Aby OSN predišla ďalšiemu spochybňovaniu panelu a jeho práce, rozhodla sa ho podrobiť nezávislej revízii. Povedie ju InterAcademy Council (IAC), skupina svetovo známych národných akadémií vied. Pan prisľúbil, že revízia prebehne „úplne nezávisle od OSN“.

Nezávislá, no financovaná OSN

IAC sídli v Kráľovskej holandskej akadémii spoločenských a prírodných vied v Amsterdame. Patrí do nej napríklad britská Kráľovská spoločnosť a viac ako tucet národných akadémií vied.

Spolupredseda Rady Robbert Dijkgraaf, profesor matematickej fyziky na Amsterdamskej univerzite, novinárom povedal, že hodnotenie bude úplne nezávislé od OSN, organizácia ho však bude platiť. Zverejnené bude koncom augusta.

Pan naznačil, že budú potrebné niektoré zmeny v spôsobe zostavovania správ IPCC, aby sa predišlo budúcim chybám.

Pachauri, ktorý čelil rastúcemu tlaku na odstúpenie, očakáva, že revízia „nám pomôže posilniť celý proces, ktorým pripravujeme správy“.

Pachauri ani Pan Ki-mun však nedali novinárom možnosť klásť otázky.

Pokles dôvery

Prieskumy naznačujú, že minuloročné zverejnenie hacknutých e-mailov, v ktorých je vyvíjaný tlak na klimatiskeptikov, oslabilo dôveru verejnosti v riziká globálneho otepľovania.

V roku 2007 si IPCC podelilo Nobelovu cenu mieru s bývalým americkým viceprezidentom Al Goreom, práve za boj proti klimatickým zmenám. Výsledky panela sú hlavnou oporou hlasov, ktoré žiadajú ambiciózny medzinárodný program boja proti klimatickým zmenám.

EurActiv podľa Reuters