Slovenské predsedníctvo bude riešiť aj oceliarsku krízu

Zdroj: Stále zastúpenie SR pri EÚ

O potrebe akútne riešiť situáciu najmä v oceliarskom sektore diskutovali predstavitelia EÚ a na Konferencii o energeticky intenzívnom priemysle v Bruseli.

Jedným z hlavných rečníkov bol aj slovenský minister hospodárstva Vazil Hudák, ktorý zdôraznil, že Slovensko sa tejto problematike bude intenzívne venovať aj počas predsedníctva Rady EÚ.

Príčiny krízy európskeho oceliarskeho priemyslu minister vidí najmä v „pretlaku  ocele,“ ktorú do Európy dovážajú z Číny, Ruska a iných krajín „za dumpované ceny“.

Pomoc zo strany štátu je podľa jeho slov hlavne v správnom nastavení cien energií, ktoré majú najväčší podiel na cenách produktov priemyslu s vysokou intenzitou elektrickej spotreby. Zdôraznil, že to bude úloha aj pre budúcu vládu SR, aby sa zamyslela nad štruktúrou cien za energie a nad tým, ako chce podporiť ťažký priemysel, či už je to výroba ocele alebo hliníka.

Na celoeurópskej úrovni treba podľa Hudáka hľadať riešenie nastavenia obchodných vzťahov k problematickým krajinám. Slovensko bude počas predsedníctva riešiť aj otázku prisúdenia štatútu trhovej ekonomiky Číne, ktorá rozdeľuje Európu.

„Na jednej strane s Čínou chceme a musíme obchodovať, je to ekonomická mocnosť, na strane druhej chceme obchodovať za podmienok, ktoré zodpovedajú európskym požiadavkám a kritériám,“ uviedol Hudák. Pripustil, že pôjde o zložité diskusie, a to nielen pri otázkach ocele.

Čítajte viac: Komisia chce vedieť, ako na neférový obchod z Číny

Treba konať rýchlejšie

Členské krajiny z národnej úrovne tlačia na Európsku komisiu, aby v dumpingových záležitostiach postupovala rýchlejšie, na ochranu domácich výrobcov, nezávisle od toho, či ide o tovary z Číny alebo z Ruska.

„Komisia začala niektoré konkrétne šetrenia a my tlačíme na to, aby to išlo rýchlejšie a efektívnejšie, aby to netrvalo deväť, ale maximálne šesť mesiacov,“ povedal novinárom minister Hudák.„Nejde nám pritom o žiadne opatrenia idúce proti základným trhovým pravidlám. Vychádzame z objektívnych ukazovateľov Svetovej obchodnej organizácie, aby bol obchod založený na spravodlivých a transparentných pravidlách hry,“ zdôraznil.

„Komisia je pripravená začať antidumpingové šetrenie a zaviesť opatrenia proti nekalému dovozu ocele, ak budú splnené podmienky. Spoliehame sa na priemysel, aby ukázal na nekalé obchodné praktiky vývozcov, ktoré spôsobujú európskym výrobcom ujmu,“ povedal na konferencii podpredseda Komisie Jyrki Katainen.

Exekutíva predložila návrh na modernizáciu ochranných nástrojov ešte v roku 2013, členské štáty však rokovania zablokovali.

Čítajte viac: Oceliarska kríza: Príležitosť reformovať obchodnú politiku

„Netolerujeme a nebudeme tolerovať dumping…Už dnes využívame všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii…Komisia predložila návrh v roku 2013 a ten je v rukách Rady EÚ. Apelujem na členské štáty, aby dosiahli rýchlu dohodu,“ vyzvala eurokomisárka pre vnútorný trh a priemysel Elžbieta Bieńkowska.

Ceny uhlíka

Ďalším problémom, ktorý trápi energeticky intenzívne odvetvia je cena energií a cena za tonu emisií CO2. Európske inštitúcie v súčasnosti pracujú na revízii Európskeho trhu s emisiami (ETS) a je pravdepodobné, že intenzívnejšie vyjednávania pristanú na stole práve slovenskému predsedníctvu.

Podľa francúzskeho ministra hospodárstva, Emmanuela Macrona, môžu priemyselné odvetvia v budúcnosti úplne opustiť EÚ, ak aj iné hospodárske bloky nezavedú podobný systém ochrany ovzdušia.

EÚ pred desiatimi rokmi zaviedla ETS, ako hlavný nástroj na boj proti klimatickým zmenám. Ťažký priemysel a energetické spoločnosti musia platiť za každú tonu oxidu uhličitého, ktorú vyprodukujú. Na výber majú buď investovať do zelených technológií alebo platiť za znečisťovanie.

Hoci v súčasnosti sa cena za tonu emisií pohybuje iba na úrovni 5 eur, revízia ETS má priniesť zvýšenie ceny až na odhadovaných 30 eur za tonu. To by podľa francúzskeho ministra mohlo spôsobiť masový odchod európskej priemyselnej základne do krajín s nižšími environmentálnymi nákladmi.

Na konferencii preto navrhol pilotný systém, ktorý by umožnil na dovezené výrobky uvaliť „environmentálne“ clo a to podľa emisií, ktoré boli na výrobu v tretej krajine vypustené do ovzdušia, za rovnakú cenu, akej čelia domáci výrobcovia. Takáto „cezhraničná úprava“ by podľa Macrona mala fungovať až do doby, kým pravidlá na ochranu ovzdušia nezavedú aj iné krajiny.

Podľa agentúry Reuters by takéto opatrenie bolo pravdepodobne v rozpore s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Náročné by boli aj merania emisií v rámci zahraničnej produkcie.

Pochod Bruselom

Konferencia sa konala na pozadí protestu európskych odborárov a zamestnancov z priemyselných odvetví, ktorí upozornili na problémy spojené s neférovo lacným tovarom zo zahraničia a volali po odmietnutí udelenia štatútu trhovej ekonomiky Číne.

„Náš odkaz pre Európsku komisiu je jasný – musíme zastaviť dumping ocele z Číny do európskych krajín,“ vyhlásil prezident spoločnosti U. S. Steel, Scott Buckis, ktorý viedol slovenskú skupinu protestujúcich hutníkov.

Protest energeticky intenzívnych odvetví podporil aj slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH). „Centrálne riadená čínska ekonomika nevie na pokles dopytu po svojich oceliarskych výrobkoch reagovať inak, ako masívnym dotovaním ich vývozu. Európske firmy, ktoré musia dodržiavať prísne environmentálne a sociálne štandardy, majú potom obmedzený prístup na svetové trhy, čo ohrozuje náš hospodársky rast a zamestnanosť,“ povedal.

Podľa jeho slov sú vďaka štátnym intervenciám ceny čínskej ocele až o 28 % nižšie ako je bežná komerčná cena na svetových trhoch. Týka sa to aj Ruska, ktoré svoju oceľ dotuje približne 15 % reálnej ceny. Spresnil, že riešením tohto problému je spoločný postup dotknutých štátov voči takémuto konaniu v orgánoch WTO.