Slovensko utečencov skôr nezaujíma

Európska komisia si dnešný Svetový deň utečencov pripomína zverejnením štatistiky Eurostatu o počte úspešných azylantov v Európe.

Slovenská republika má k azylantom dlhodobo zdržanlivý vzťah. Z výsledkov prieskumu je však zrejmé, že prípadných žiadateľov ani veľmi neláka.

V roku 2013 u nás požiadalo o azyl 190 osôb. Toto číslo patrí v rámci Európskej únie k najmenším. Je to podobný počet žiadostí ako v podstatne menšom Slovinsku alebo v Litve. Pre porovnanie, v susednej Českej republike žiadalo o azyl 900 ľudí, takmer päťkrát viac.

Úspešní azylanti k nám prichádzajú najčastejšie z Afganistanu, Eritrei a zo Sýrie.

Slovensko sa v miere kladne vybavených žiadostí neradí na chvost EÚ. Migračný úrad minulý rok zareagoval pozitívne na 35 % azylových podaní. Je to 1 % nad priemerom európskej dvadsaťosmičky.

Štatút utečenca však SR priznala iba piatim z celkového počtu 190 žiadateľov. Medzi pozitívne vybavené žiadosti sa počíta aj to, že Slovensko poskytlo 70 osobám inú formu medzinárodnej ochrany.

35 osôb získalo doplnkovú ochranu, ktorá trvá rok a predĺžiť sa dá tiež len o rok. Ďalších 35 žiadostí získalo azyl z humanitárnych dôvodov. Nie je na neho právny nárok a najčastejšie slúži na zlučovanie rodín.

EÚ pri posudzovaní nároku na pomoc rozlišuje 3 kategórie azylantov. Najčastejšie udeľujú členské štáty oficiálny štatút utečenca (refugee status), ďalej inštitút doplnkovej ochrany (subsidiary protection) a azyl na základe humanitárnych dôvodov (humanitarian reasons).

Európska solidarita

Utečencov v únii najviac odmieta Grécko, ktoré kladne vybaví iba 4 % žiadostí. Súvisí to však aj s ich vyšším počtom. Pre mnohých sa grécke ostrovy stávajú vstupnou bránou do Európy. Drvivú väčšinu žiadostí zamietne aj Maďarsko.

Na opačnom konci poradia úspešnosti sa nachádzajú Holandsko, Luxembursko alebo Švédsko. To spoločne s Nemeckom prijalo okolo 26 tisíc žiadateľov o azyl – najvyššie množstvo v absolútnom vyjadrení.

Eurostat ďalej uvádza, že členské štáty v roku 2013 udelili štatút ochrany 135700 osobám. Znamená to medziročný nárast o 17 %. Žiadostí bolo celkom 326 tisíc.

Konfliktné zóny

Do Európy prúdia najčastejšie ľudia z oblastí, ktoré zasiahla vojna. Ochranu vyhľadávajú najmä Sýrčania (26 %), Afganci  (12 %) a Somálci (7 %).

Ochranný štatút získalo 35800 osôb sýrskej národnosti. Eurostat zdôraznil, že 60 % z tohto množstva prípadov vyriešili iba 2 štáty únie, Švédsko a v Nemecko.

Za trojročné trvanie sýrskej občianskej vojny utieklo z domu 9 miliónov Sýrčanov. Kým Európa každoročne prijme asi 30 tisíc z nich, v Turecku už ich počet presiahol jeden milión, informovali tento týždeň svetové médiá.