Súdny dvor EÚ nariadil zastavenie výrubu stromov v poľskom Bielovežskom pralese

Bielovežský prales je najstarším a najväčším pralesom na európskom území . FOTO: Flickr

Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu nariadil okamžité zastavenie rozsiahlej ťažby dreva v poľskej časti Bielovežského pralesa.

Opatrenie má dočasný charakter a zostane v platnosti, pokým si EÚ nepreštuduje argumenty poľskej strany, uvádza sa v piatkovom oznámení tlačovej služby súdu. Rozhodnutie privítali environmentálni aktivisti.

https://euractiv.sk/clanky/zivotne-prostredie/komisia-zaluje-polsko-pre-vyrub-v-bielovezskom-pralese/

Ťažba kvôli škodcom?

Poľská vláda vlani povolila výrazné zintenzívnenie ťažby v Bielovežskom pralese, čo zdôvodnila obavami zo šírenia lesného škodcu lykožrúta. Ekológovia i Európska únia však namietajú, že výrub je príliš veľký a ohrozuje samotnú existenciu posledného európskeho pralesa v jeho pôvodnej podobe.

Poľsko má do 4. augusta predložiť svoje argumenty Európskej komisii, ktorá následne rozhodne, či požiada Súdny dvor Európskej únie o trvalý zákaz ťažby.

V súčasnosti má prales status prírodného dedičstva ľudstva UNESCO, podľa ktorého musí ostávať úplne bez intervencie človeka. Zároveň je však zaradený do európskej sústavy chránených území Natura 2000, v ktorej je výrub stromov povolený.

Čítajte aj: Poľsko plánuje rúbať v unikátnom Bielovežskom pralese

Bielovežský prales je najstarším a najväčším pralesom na európskom území a od roku 1979 svetovým dedičstvom UNESCO. Rozprestiera sa na ploche 150.000 hektárov na území Poľska a Bieloruska.

Vznikol pred 10.000 rokmi a dlho existoval bez zásahu človeka aj vďaka tomu, že ho poľská šľachta využívala ako lovecký revír.

Prales je domovom najväčšieho európskeho cicavca – zubra, ako aj ďalších približne 20.000 živočíšnych druhov.