TTIP je príležitosťou pre malé podniky

Transatlantická dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a USA (TTIP) môže byť najväčšou a najdôležitejšou obchodnou dohodou v histórii. Od začiatku vyjednávaní sa hovorí o tom, že by mala zahŕňať aj malé podniky. Je im preto venovaná samostatná kapitola (Small Business Chapter). Podľa Davida Cara je to pre ne jedinečná šanca ako formovať túto dohodu a benefitovať z nej.

Otvorenie trhov na oboch stranách Atlantiku vytvorí množstvo obchodných príležitostí, a tiež možnosť priamej konkurencie zo strany amerických spoločností pre tie európske. Z tohto dôvodu je cieľom Európskej aliancie malých podnikov zapracovať do TTIP konkrétne princípy inteligentnej regulácie, ktoré znížia legislatívnu záťaž pre malé podniky. Každá budúca legislatíva vytvorená medzi EÚ a USA by mala zohľadňovať záujmy malých podnikov, myslí si Caro.

Ak budú odstránené všetky clá a administratíva zredukovaná na minimum, viac malých firiem by sa malo snažiť urobiť prvý krok v obchode s USA. Zlepší to exportný potenciál členských štátov a zároveň budú mať európske podniky výhodu z lacnejších importov z USA.

Zaradenie kapitoly o malých podnikoch do TTIP uznáva potrebu praktickej pomoci malým podnikom  pri zámorskom obchode. Sú to napríklad otázky ako nájsť vhodného miestneho obchodníka alebo ktoré miestne nariadenia aplikovať.

Obchod naprieč Atlantikom by pomohlo stimulovať aj vytvorenie internetového portálu pre malé podniky, ktorý by im poskytoval informácie, kontakty, vedenie a podporu.

TTIP pravdepodobne povedie aj k zvýšeniu priamych zahraničných investícií, z čoho budú profitovať malé firmy v reťazi zahraničných  spoločností. Federácia malých podnikov sa snaží vyriešiť otázku bariér v priamych zahraničných investíciách. Predpokladaný nárast HDP vďaka obchodnej dohode by mohol tiež, z dlhodobého hľadiska,  zvýšiť dopyt po tovaroch a službách. Mohlo by to mať za následok nárast pracovných miest v EÚ. Rovnako tak aj malé podniky budú mať v raste počtu pracovných miest obrovský podiel, tvrdí Caro.

Európska aliancia malých podnikov súhlasí s USA v otázke väčšej transparentnosti v európskej legislatíve. Bude presadzovať otvorené konzultácie o budúcej legislatíve EÚ. Úprava USA je v otázke rozširovania sa malých podnikov za oceán reštriktívna. Caro je preto toho názoru, že  otázka otvorených konzultácií sa musí aplikovať aj na americkú legislatívu, pri ktorej harmonizácia nie je zďaleka tak rozvinutá ako v EÚ.

TTIP predstavuje obrovskú príležitosť pre biznis. Dúfame, že dohoda bude znamenať väčší tlak na podnikanie, vďaka čomu viac ľudí začne podnikať alebo nájde nové trhy na export alebo online predaj, hovorí Caro.