Tureckí podnikatelia chcú členstvo v EÚ do roku 2014

Krátka správa:

Podľa TÜSIAD-u by sa Turecko malo viac sústrediť na splnenie požiadaviek EÚ a určiť si rok 2014 ako hraničný termín na svoj vstup do EÚ. Združenie tureckých podnikateľov tvrdí, že ak bude Turecko pokračovať v reformách a udrží súčasné 7%-né tempo ekonomického rastu, mohlo by do roku 2014 dosiahnuť 50%-nú úroveň príjmu per capita v EÚ.

V tlačovej správe TÜSIAD-u sa uvádza, že na to, aby sa Turecko mohlo stať členom EÚ, musí v prvom rade posilniť svoju demokraciu a ekonomiku, ako aj súdržnosť tureckej spoločnosti.

Prístupové rokovania medzi Tureckom a EÚ sú od decembra 2006, kedy sa členské štáty rozhodli pozastaviť vyjednávania v ôsmich z 35 rokovacích oblastí, čiastočne prerušené.  Európska únia požaduje od Turecka splnenie záväzku na otvorenie obchodu pre Cyprus. Doposiaľ boli rozhovory úspešne ukončené len v kapitole veda a výskum.

Turecko chce pred júnom otvoriť vyjednávania v rámci ďalších štyroch kapitol (hospodárska a monetárna politika, štatistika, podnikanie a priemyselná politika a finančná kontrola), ale rozhodnutie z decembra 2006 bráni uzavretiu kapitol. Z tohto dôvodu znamená vyriešenie cyperskej otázky podmienku obnovenia vyjednávacieho tempa.

Rada EÚ prijme konečné rozhodnutie ohľadne dosiahnutého progresu a obnovenia rokovaní do konca roku 2007.