Turecko postupuje príliš pomaly

 

Krátka správa

Včera, 4. septembra, bola do Európskeho parlamentu predložená na hlasovania správa o pokroku Turecka v predvstupovom procese. Vytýka hlavne nedostatočný pokrok v oblasti slobody vyjadrovania, menšinových práv, korupcie a násilia voči ženám. Hoci dokument víta dosiahnutý posun, kriticky sa vyjadruje voči „trvalým nedostatkom“.

Ďalšou prekážkou plného rozvinutia predvstupového procesu je neochota Turecka otvoriť prístavy a letiská lodiam a lietadlám z Cypru. Elmar Brok, predseda výboru EP pre zahraničné vzťahy, pre Guardian povedal: „Toto je vážne, pretože otázka Cypru nebola vyriešená. No naša správa je konštruktívna, pretože určuje, ktoré problémy treba vyriešiť.“

Komisár pre rozširovanie Olli Rehn medzičasom zaslal tureckému ministrovi zahraničných vecí Abdullahovi Gülovi list, v ktorom kritizuje pomalé tempo reforiem, najmä nedostatky v oblasti slobody vyjadrovania.

Komisia vydá pravidelnú ročnú správu o pokroku Turecka 24. októbra 2006. V otázke tureckého členstva je však dôležitý aj názor Európskeho parlamentu, nakoľko je pri pristupovaní nových krajín potrebný jeho súhlas.