Únia pripravuje najväčšiu biometrickú databázu na ochranu hraníc na svete

Biometrická kontrola na letisku v americkej Virginii. [EPA-EFE/Jim Lo Scalzo]

Európska agentúra eu-LISA podpísala rámcovú zmluvu na nový biometrický systém, ktorého cieľom je do roku 2022 vytvoriť databázu s odtlačkami prstov a snímok tváre viac ako 400 miliónov štátnych príslušníkov tretích krajín.

V rámci štvorročnej zmluvy sa poskytovatelia technológií, spoločnosti IDEMIA a Sopra Steria, zapoja do budovania nového spoločného systému biometrických párovaní (sBMS). Jeho cieľom je bojovať proti nelegálnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti v 26 európskych krajinách schengenského priestoru. Databáza sa stane jedným z najväčších biometrických systémov na svete.

V rámci nového systému sa od štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prekračujú vonkajšie hranice schengenu, bude vyžadovať, aby pomocou technológie na účely identifikácie, predložili svoje biometrické údaje.

Rovnako, ako nový systém vstupov a výstupov (EES), obaja poskytovatelia už v minulosti spolupracovali s agentúrou eu-LISA na projektoch hraničnej kontroly, vrátane Schengenského informačného systému (SIS), Vízového informačného systému (VIS) a Európskej azylovej daktyloskopickej databázy (Eurodac).

Technológia na rozpoznávanie tváre môže byť v Únii obmedzená, firmy chcú regulácii menej

Riaditeľ spoločnosti Google vyzval na „medzinárodné zosúladenie“ budúcich pravidiel o umelej inteligencii. Pozície EÚ a Spojených štátov sa však v tejto otázke značne líšia, Eurokomisia má údajne zvažovať dočasný zákaz technológii na rozpoznávanie tváre na verejných priestranstvách.

Potreba legislatívnych úprav

Posun k ďalšej digitalizácii európskych hraníc prichádza v čase, keď sa EÚ v širšej miere zaoberá možnosťou zhromažďovania biometrických identifikátorov na účely boja proti trestnej činnosti.

Dokumenty, ktoré vo februári unikli, ukázali, že policajné zložky v Európskej únii plánujú vytvorenie vzájomne prepojenej siete databáz na rozpoznávanie tváre. Správa Rady EÚ, ktorá mala minulý rok v novembri kolovať medzi desiatimi členskými štátmi, obsahovala podrobné opatrenia, ktoré už v tejto súvislosti prijalo Rakúsko. Viedeň už totiž má schválenú legislatívu na vybudovanie siete biometrických databáz s tým, že by k nej mali mať prístup aj ďalšie zložky bloku.

Dokumenty mali skúmať, či by sa Prümská zmluva, ktorá obsahuje pravidlá operatívnej policajnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ, mala rozšíriť tak, aby zahŕňala aj fotografie tváre.

Etika a umelá inteligencia: Experti formulovali „kritické výzvy“ novej technológie

Expertná skupina na vysokej úrovni pre umeleckú inteligenciu, ktorú zriadila Európska komisia, uverejnila dlho očakávanú správu o umelej inteligencii. Upozorňuje na otázky identifikácie, bodovacích systémov pre občanov, či robotov zabijakov.

Eurokomisia už v minulosti riešila otázku, aké množstvo technológie na rozpoznávanie tváre by sa malo v bloku využívať.

Začiatkom tohto roku sa objavili oficiálne návrhy, aby európska exekutíva v rámci svojej Bielej knihy o umelej inteligencii prehodnotila možné päťročné moratórium na túto technológiu.

Plány sa napokon v konečnej verzii európskych plánov neobjavili a Komisia sa namiesto toho rozhodla pre „diskusiu o používaní diaľkovej biometrickej identifikácie v celej EÚ“.