Únia sa WTO sťažuje kvôli čínskym clám na oceľové rúry

Európska únia včera (13.6.) požiadala na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o konzultácie v otázke antidumpingových ciel, ktoré Čína zaviedla minulý rok voči dovozu niektorých vysokovýkonných bezšvových nerezových oceľových rúr z krajín Európskej únie a Japonska.

„EÚ verí, že antidumpingové clá sú nekompatibilné s právom EÚ po procesnej aj obsahovej stránke,“ uviedla Európska komisia vo svojom stanovisku.

Žiadosť o konzultácie je vo WTO formálnym začatím sporu. Stranám poskytuje príležitosť diskutovať o spornej otázke a nájsť uspokojivé riešenie bez spustenia kroku v procese. Ak sa do 60 dní záležitosť nepodarí vyriešiť, navrhovateľ môže požiadať rozsúdenie panelom, ktorý bude vytvorený.

V novembri 2012 Peking potvrdil definitívne zavedenie dovozných ciel vo výške od 9,7 % do 11,1 %. Bezšvové rúry z nerezovej ocele sa používajú najmä pri špeciálnej technológii bojlerov v elektrárňach, ktoré sú dôležité pre modernizáciu energetickej infraštruktúry.

Čínski producenti obvinili dodávateľov, že do krajiny dodávajú produkty za príliš nízke ceny.Brusel i Tokio ale argumentujú, že následne zavedené clá im značne bránia v prístupe na čínsky trh.

Japonsko sa voči opatreniu ohradilo na pôde WTO už 20. decembra 2012. Únia sa ako tretia strana zúčastnila aj na tomto prípade. Počas konzultácií medzi Čínou a Japonskom sa riešenie nenašlo a 24. mája tak vznikol panel na urovnanie sporu.

Tento týždeň Európska komisia predstavila Akčný plán pre odvetvie ocele, ktorým chce posilniť jeho konkurencieschopnosť a udržateľnosť. Jedným jeho základných pilierov je zabezpečiť rovnaké podmienky pre výrobcov z EÚ na svetových trhoch, bojovať s nekalou konkurenciou a odstrániť deformácie v obchodovaní s oceľou a surovinami. (EurActiv, 11.6.2013)