UNICEF: hospodársky blahobyt negarantuje blahobyt detí

detská, chudoba, deti

Krátka správa

Jedna z najnovších štúdií UNICEFu (Detský fond OSN) merala a porovnávala úroveň dobrých podmienok (blahobytu) detí v krajinách OECD. Najlepšie v medzinárodnom hodnotení obstálo Holandsko, do prvej päťky sa zaradili aj škandinávske krajiny. Najhoršie skončili Spojené štáty americké a Veľká Británia, nie veľmi lichotivé výsledky zaznamenalo aj Francúzsko, Rakúsko, Maďarsko a Česká republika.

Štúdiu predstavilo výskumné centrum UNICEF 14. februára 2007 v Berlíne. Dokument venovaný dobrým podmienkam detí sa metodicky opieral o hodnotenie 6 rozdielnych kritérií v 21 štátoch: materiálny blahobyt, zdravie a ochrana, dobré podmienky pre vzdelávanie, rodinné vzťahy a vzťahy medzi rovesníkmi, správanie sa a riziká a subjektívny blahobyt.

Presnosť štúdie je obmedzená, nakoľko nemala k dispozícii dostatok medzinárodne porovnateľných údajov. Slovensko ako členská krajina OECD pre výskum údaje neposkytla, a tak v ňom ako jediná z krajín V4 ani nefiguruje. Údaje sa vyhodnocovali aj z oblastí, akými sú: duševný a citový blahobyt – sociálny blahobyt, zanedbávanie a zneužívanie detí.

Umiestnenie krajín OECD je v jednotlivých kategóriách rôzne, uviedla Marta Satos Pais, riaditeľka Výskumného centra UNICEF Innocenti. Záverom správa konštatuje, že medzi výškou HDP štátu a dobrými životnými podmienkami jeho detí neexistuje žiadny bezprostredný vzťah.

Po zverejnení výsledkov štúdie vyzdvihol predseda európskych socialistov (PES), Poul Nyrp Rasmussen severský model štátu ako najvhodnejší pre deti, ktorý najlepšie zabezpečí podmienky pre zdravie a zabraňuje detskej chudobe. Postavenie severských krajín v kategórii rodina a vzťahy k rovesníkom a subjektívnom posudzovaní blahobytu detí nie je však veľmi dobré a v tejto kategórii prvenstvo patrí Taliansku.

UNICEF je vedúcou medzinárodnou detskou organizáciou už vyše 60 rokov a pôsobí v 155 štátoch a teritóriách. Pomáha deťom prežiť a rozvíjať sa v období od skorého detstva po pubertu. Od roku 1993 platí na Slovensku Dohovor o právach dieťaťa, prijatý OSN.