Väznice CIA: zatiaľ žiadne dôkazy

 

Krátka správa

Zatiaľ čo takmer neexistujú pochybnosti o únose egyptského občana Abu Omara z Talianska, ktorý bol vypočúvaný v Egypte, predbežná správa švajčiarskeho spravodajcu Rady Európy Dicka Martyho, venovaná transportu väzňov a tajným väzniciam CIA v Európe, zatiaľ nepriniesla žiadne podstatné dôkazy.

Marty hovoril o „množstve logických a súvisiacich dôkazov, poukazujúcich na existenciu systému „premiestnenia“ alebo „kontraktovanie mučenia“ – prevoz väzňov do krajiny, kde boli mučení. O údajných tajných zadržiavacích centrách CIA v Rumunsku a Poľsku však Marty povedal, že „neexistujú žiadne oficiálne, nezvratné dôkazy“, no prisľúbil pokračovať vo vyšetrovaní.

Komisár pre spravodlivosť a podpredseda Komisie Franco Frattini vyšetrovanie podporuje, a zdôraznil, že „zatiaľ nemožno vynášať súdy a vytvárať závery, ak neboli poskytnuté dostatočné dôkazy o prípade.“

Frattini vyzval „členské štáty Rady Európy, aby prezentovali svoje stanoviská“ s ohľadom na predbežné závery správy o transporte väzňov, podľa ktorých „ je vysoko nepravdepodobné, že by európske vlády, alebo prinajmenšom ich spravodajské služby o ňom neboli informované“.

Hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Sean McCormack správu odmietol ako „rovnaké staré údaje, zaobalené do nových formulácií. Nič nové.“ Britskí členovia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy údajne označili predbežnú správu za „zahalenú v mýtoch a motivovanú túžbou ublížiť Amerike.“