Vedci: Hydraulické frakovanie môže spôsobiť zemetrasenie

Americkí vedci potvrdili, že séria zemetrasení v meste Poland v štáte Ohio z marca minulého roku bola spôsobená ťažbou bridlicového plynu v tejto oblasti.

Vyhodnotených bolo približne 77 otrasov so silou jedného až troch stupňov Richterovej stupnice v oblasti, kde sa za normálnych okolností seizmická činnosť nevyskytuje. Okrem zemetrasenia s magnitúdou 3 stupne občania 15 tisícového mesta nepocítili žiadny zo zaznamenaných otrasov.

Autori štúdie potvrdili, že zemetrasenia súvisia s ťažbou bridlicového plynu pomocou hydraulického frakovania. „Keď bola ťažba prerušená, ustala aj seizmická aktivita,“ potvrdil spoluautor štúdie Robert Skoumal z Miamskej univerzity v meste Oxford v štáte Ohio.

Skoumal vzápätí dodal, že vrtná činnosť nespôsobila žiadnu novú deformáciu, ale iba aktivovala doteraz neznámu starú deformáciu prekambrickej vrstvy hornín. „Deformácia sa nachádzala v hĺbke viac ako 800 m, teda pod vrstvami, ktoré sa frakovali.“

„Je veľmi náročné a drahé identifikovať takéto už existujúce deformácie,“ dodal Skoumal s tým, že vedci, vláda a priemysel by mali úzko spolupracovať pri využívaní hydraulického frakovania v oblastiach s možnými neznámymi deformáciami vrstiev.    

Metóda hydraulického štiepenia sa využíva najmä na ťažbu ropy a plynu z bridlice. Na uvoľnenie plynu z horniny sa do vrstiev pod tlakom vháňa veľké množstvo vody, piesku a chemikálií, ktoré sú neskôr znova použité alebo uložené v podzemných vrtoch.

Ide o kontroverznú metódu získavania plynu a ropy, ktorá podľa viacerých environmentálnych organizácií ohrozuje zdravie obyvateľov, znečisťuje podzemné vody a životné prostredie a spôsobuje zemetrasenia.

Ochranári a viacerí americkí vládni predstavitelia kritizujú najmä fakt, že zloženie chemikálií vháňaných do podzemia je častokrát obchodným tajomstvom ťažobných spoločností.

V únii nie je frakovanie zakázané a je na rozhodnutí členských štátov, či ťažbu na svojich územiach povolia. Medzi krajiny, ktoré už ťažbu bridlicového plynu touto metódou povolili patrí Holandsko, Veľká Británia či Poľsko. Hydraulické frakovanie je zakázané vo Francúzsku či Bulharsku.  

Európska komisia v januári 2014 prijala odporúčania, ktoré mali členské štáty aplikovať do 6 mesiacov od ich oficiálnej publikácie.

„Komisia reaguje na výzvy zoznamom minimálnych štandardov, ktoré by mali členské štáty dodržiavať, ak chcú na svojom území povoliť ťažbu bridlicového plynu. Sú to najmä zásady ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva, ale aj predvídateľnosť podnikateľského prostredia pre prevádzkovateľov a investorov,“ uviedol vtedajší komisár pre životné prostredie Janez Potočnik.