Vedci vyzývajú na zmenu životného štýlu

Foto: Flickr.com / simonkoležnik (Creative Commons)

Celkovo 105 inštitúcií, vrátane britskej Kráľovskej spoločnosti, vydali spoločnú správu, v ktorej vyzývajú na radikálnu zmenu neudržateľného životného štýlu a zvýšené dodávky antikoncepcie do rozvojových krajín.

Autori správy poukazujú na to, že aj keď je cieľom nadchádzujúceho summitu v Rio znížiť chudobu a zastaviť degradáciu životného prostredia, summit prichádza sotva s dvoma riešeniami, ktoré tlmia tlak na vzácne zdroje. Summit v Rio de Janeiro, tzv. Rio+20 sa má uskutočniť 20. až 22. júna.

Viacerí členovia vedeckej obce sa myslia, že prišiel čas na konfrontáciu. „Až príliš dlho ležali otázky ohľadom veľkosti populácie a spotreby mimo stola z dôvodu politickej a etickej citlivosti. Ide pritom o otázky, ktoré ovplyvňujú rovnako rozvinuté, ako aj rozvojové štáty, preto musíme niesť spoločnú zodpovednosť,“ hovorí člen Kráľovskej spoločnosti Charles Godfray.

V spoločnej správe upozorňujú vedci na to, že veľkosť populácie a spotreba sú určujúce faktory pre mieru vyčerpávania zdrojov a schopnosť planéty vysporiadať sa s dopytom po jedle, vode, energii a iných potrieb. Súčasný model spotreby v niektorých častiach sveta je neudržateľný. Prudký nárast obyvateľstva môže mať negatívne sociálne a ekonomické dôsledky a v neposlednom rade môže tiež znamenať stratu biodiverzity.  

Ešte v apríli vydala Kráľovská spoločnosť podobnú správu, v ktorej vyzýva na vyváženie využívania zdrojov s dôrazom na znižovanie chudoby a enviromentálnych tlakov, ktoré vedú k neudržateľnej budúcnosti.

Do roku 2050 by mala svetová populácia narásť zo 7 mld. na 8-11 mld. Medzitým však rapídne rastie spotreba zásluhou rastúcej strednej vrstvy a bohémskeho spôsobu života najbohatších.

„Žijeme nad možnosti našej planéty. To je vedecky dokázané,“ hovorí Gisbert Glaser z mimovládnej organizácie International Council for Science.

Komplexnejší obrázok

Demografka Lori Hunterová vysvetľuje, že obrázok je oveľa komplexnejší a musíme brať do úvahy faktory, ktoré vplývajú na rozhodovanie ľudí z rozvojového sveta o počte detí. Pripomína napríklad to, že nedostatok prírodných zdrojov vedie k väčším rodinám. V niektorých oblastiach sveta je tiež neuspokojený dopyt po antikoncepii.  

„Potrebujeme stlačiť páky, ktoré tvarujú veľkosť rodiny,“ vyhlásila Hunterová. „V zásade sa nedá zachrániť životné prostredie bez politík a programov v oblasti reprodukčného zdravia.“ Na enviromentálne dopady sú podľa nej dôležité aj procesy, ako migrácia, urbanizácia či starnutie.

V návrhu textu konferencie sa zmieňuje potreba zmeniť „neudržateľné modely výroby a spotreby“. USA chce však zároveň z textu vyhodiť pasáž, ktorá navrhuje, aby v tomto zohrávali vedúcu úlohu rozvinuté krajiny.  

Text sa tiež len málo zmieňuje o tom, že ekonomický rast by mal byť limitovaný ekologickými faktormi. Dôvodom je, že neexistuje zhoda o tom, kde by tieto limity mali byť.

Pokrok vo vedeckej sfére v oblasti udržateľného rastu by mohla urýchliť nová iniciatíva „Budúca Zem“, ktorá spája akademikov, medzinárodné inštitúcie a finančné zdroje s cieľom realizovať výskum v oblasti udržateľnej produkcie jedla, klimatických zmien, geosféry a biosféry.  

Glaser, ktorý bude zastupovať na konferencii vedeckú komunitu tvrdí, že 80 stranový text konferencie vyvoláva stále veľa konfliktov.

„Hádajú sa viac o slovách, ako o tom, čo tieto slová znamenajú. Obávam sa. že ak sa nestane zázrak, tak zostane len malý spoločný základ,“ myslí si Glaser.