Vláda trvá na presune eurofondov v prospech zamestnanosti

zamestnanost nezamestnanost praca

Slovensko by už na začiatku nového programového obdobia, v rokoch 2014 a 2015, mohlo získať na podporu zamestnávania mladých ľudí z eurofondov 80 miliónov eur. Patrí totiž medzi 10 až 11 krajín EÚ s nezamestnanosťou mladých vyššou ako 25 %, ktorých sa má týkať pripravovaná schéma pomoci v celkovom objeme 6 miliárd eur.

Hospodárska kríza podľa neho ani zďaleka neskončila a nezamestnanosť mladých je jej najnepríjemnejším dopadom.

„Vítam navrhované stanovisko Európskej rady, že musíme spoločne vynaložiť maximálne úsilie na to, aby sa mladí ľudia do štyroch mesiacov dostali do práce, vzdelania alebo rekvalifikácie,“ zdôraznil premiér v utorok (25.6.) na tlačovej konferencii.

Slovensko podľa neho novú iniciatívu Garancia pre mladých „absolútne podporuje“.

Nezamestnanosť mladých a podpora hospodárskeho rastu budú hlavnými témami tohto týždňového summitu lídrov krajín EÚ v Bruseli.

Presun bojových síl

Slovenská vláda bude podľa premiéra trvať aj na tom, aby Európska únia umožnila väčšiu pružnosť pri čerpaní eurofondov. Práve vďaka takémuto presunu zdrojov chce totiž nájsť ďalšie peniaze na boj s nezamestnanosťou.

Premiér Fico pripomenul už v súčasnosti fungujúci projekt, ktorého ambíciou je nájsť v tomto a budúcom roku prácu 12.500 mladým ľuďom, pričom jeho doterajšie fungovanie označil za úspešné.

Podpore rastu európskych ekonomík by mal pomôcť Investičný plán pre Európu, o ktorom budú lídri EÚ koncom týždňa tiež rokovať.

Jeho cieľom je predovšetkým zmobilizovať všetky dostupné prostriedky Európskej investičnej banky (EIB), ktorej kapitál bol vlani navýšený o 10 miliárd eur. „Tieto zdroje majú byť čo najrýchlejšie použité ako ľahko prístupné pôžičky pre malé a stredné podniky,“ avizoval Fico.

„Verím, že ak Slovensko využije všetky príležitosti, ktoré poskytuje spoločný európsky priestor, sú to nástroje, ktoré Slovensko udržia nad hladinou a nepôjdeme pod hladinu, ako je dnes väčšina členských štátov EÚ,“ dodal predseda vlády.

OECD: Investície do mladých sa vyplácajú

V utorok tiež Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) publikovala svoju pravidelnú právu o vzdelávaní – Education at a Glance 2013, ktorá zdôrazňuje výhody investovania do vzdelávania a zamestnateľnosti mládeže v Únii, potvrdzuje význam politík zameraných na modernizáciu vzdelávacích systémov a nárast príležitostí pre mladých ľudí.

„Investovanie do vzdelávania sa vždy vypláca v dlhodobom horizonte a členské štáty si nemôžu dovoliť na to zabúdať pri prideľovaní verejných rozpočtov,“ uviedla Androulla Vassiliou, eurokomisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež. „To, čo teraz potrebujeme, je zaistiť, aby boli naši mladí ľudia motivovaní a vybavení zručnosťami 21. storočia, ako aj podnikateľským duchom, aby sa Európa vrátila späť na cestu rastu.“

V priemere 15 % mladých ľudí vo veku 15 – 29 rokov nebolo v EÚ v roku 2011 zamestnaných, ani sa nezúčastňovali vzdelávania ani odbornej prípravy, čo je o niečo lepšie ako celkový priemer OECD s hodnotou 16 %.

Avšak v Grécku, Írsku, Taliansku a Španielsku sa v tejto situácii nachádzalo viac ako 20 % mladých ľudí. Nedávne údaje EÚ potvrdili, že pokiaľ ide o spomínané tri krajiny južnej Európy, v roku 2012 sa táto situácia ešte zhoršila.

Špecializované vzdelávacie a školiace programy vrátane vysokokvalitného učňovského vzdelávania a stáží v EÚ v rámci iniciatívy na ochranu európskej mládeže zohrávajú významnú úlohu pri predchádzaní vzniku „stratenej generácii“, uviedla Európska komisia.

EK členské štáty vyzvala, aby maximalizovali výhody praktickej výučby s cieľom uľahčiť prechod mladých ľudí zo školy do zamestnania.

(EurActiv/TASR)

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.