Vo Francúzsku sa obávajú zrušenia európskych kvót na cukor

Francúzska produkcia cukru v zámorských departmentoch je na európsku liberalizáciu trhu s cukrom zle pripravená, uvádza to správa dolnej komory francúzskeho parlamentu. Koniec podpory spracovateľského sektoru by mohol poškodiť francúzske záujmy, vyhlásili autori správy.

Mnoho ľudí vo Francúzskej Guyane, na Martiniku, Guadeloupe a najmä na ostrove Réunion závisí na výnosoch z cukrovarníckeho priemyslu, ktorý v súčasnej dobe chráni európske nariadenie.

Preferenčné zaobchádzanie

V roku 2017 ukončí Európska únia tržné obmedzenia na produkciu cukru v rámci spoločných pravidiel v oblasti poľnohospodárskych trhov. Únia zruší produkčné kvóty podľa jednotlivých krajín aj minimálnu tržnú cenu, ktorá umožňuje európskym výrobcom predávať svoje nepredané zásoby za cenu garantovanú EÚ.

Súčasný systém v únii bol v roku 2006 spochybnený Svetovou obchodnou organizáciou (WTO), kedy WTO obmedzilo európsky export cukru . Viacero krajín produkujúcich cukor obviňovalo Európsku úniu z dumpingu.

Únia predišla ďalším vývozným obmedzeniam vďaka záväzku v roku 2015 zreformovať cukrovarníctvo, neskôr však tento krok o 2 roky oddialila.

Dlho očakávaná reforma

Koniec obmedzení v roku 2017 vítajú najmä pestovatelia cukrovej repy, ktorí sa v sektore ukazujú ako najviac konkurencieschopní. „Európska cukrová repa by sa rada dočkala konca kvót. Je však jasné, že v tejto situácii budú víťazi aj porazení,“ uviedol autor parlamentnej správy Philippe Gosselin a člen konzervatívnej strany UMP.

Reforma, po ktorej volá, by mala zosúladiť európske ceny s nižšími svetovými cenami a zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť celého cukrovarníctva v Európe.

Producenti cukrovej repy sa na liberalizáciu trhov pripravovali už dlhšie obdobie. „Európsky spracovateľský priemysel cukrovej repy začal reštrukturalizáciu pre prípadnú liberalizáciu pomerov v roku 2006. Dnes už len čaká na zrušenie kvót a okamžite zvýši svoju výrobnú kapacitu,“ upozornil spoluautor správy Jean – Claude Fruteau.

Otvorenie európskeho trhu s cukrom bude podľa neho ťažké pre francúzske zámorské departementy. Odvetvie priamo či nepriamo zamestnáva približne 20.000 ľudí. „V prípade územia, akým je Réunion, existujú iba dve ekonomiky: cukor a cestovný ruch,“ vysvetľuje Fruteau.

Zvýšená konkurencia bude na francúzskych zámorských územiach významnou hospodárskou a sociálnou záťažou. Výroba tam totiž „ešte nie je celkom mechanizovaná,“ tvrdí Philippe Gosselin. Dodáva, že zámorská produkcia cukru pravdepodobne otvorenie trhu v roku 2017 neprežije.

Medzi produkciou cukrovej trstiny a cukrovej repy je značný cenový rozdiel. Aj po zohľadnení grantov EÚ je produkcia jednej tony cukrovej trstiny o 200 eur drahšia a tento rozdiel sa bude naďalej zvyšovať.

Očakáva sa, že Francúzi preto s Európskou komisiou zahája rokovania o prehodnotení ich štátnej podpory.

Európska únia nie je iba najväčším importérom cukru, ale aj najväčším producentom repkového cukru. Chystané zmeny ovplyvnia viaceré ekonomiky. Pokles cien komodity na domácich trhoch preto s obavami sledujú aj v subsaharskej Afrike.

„Väčšinu afrických krajín zatiaľ padajúce ceny nezasiahli, pretože nevyvážajú na svetové trhy,“ uviedla Lindsay Jolly z Medzinárodnej organizácie pre cukor. Po roku 2017 však môžu africké krajiny čeliť rovnakým problémom ako zámorské územia Francúzska.