Výška ciel má podľa Parlamentu zohľadňovať aj environmentálne normy

ťažba zlata

Ťažba zlata v Turecku. FOTO: TASR/AP/Adem Ozdemir

Európsky parlament (EP) dal v stredu 5. júla zelenú svojim vyjednávačom na začatie rokovaní s Radou (členské štáty) o nových antidumpingových pravidlách, ktoré by mali lepšie chrániť priemysel a pracovné miesta v Európskej únii (EÚ).

https://euractiv.sk/clanky/energetika/europa-bojuje-s-protekcionizmom-vo-svete-na-svojej-ochrane-sa-nevie-dohodnut/

Nové pravidlá sa týkajú výpočtu dovozných ciel a sú odpoveďou na spor v súvislosti s udelením štatútu trhového hospodárstva pre Čínu, ako aj na nekalé obchodné praktiky tretích krajín, ktoré sa nebránia výrazným štátnym zásahom do hospodárstva v prospech domácich výrobcov.

Rokovací mandát

Rokovací mandát EP obsahuje tri kľúčové body:

  • antidumpingové vyšetrovanie musí brať do úvahy, do akej miery exportujúca krajina rešpektuje medzinárodné pracovné, fiškálne a environmentálne normy, či uplatňuje diskriminačné opatrenia voči zahraničným investíciám a či je na jej území účinne presadzované právo obchodných spoločností, vlastnícke práva, daňové predpisy a systémy úpadku;
  • Európska komisia vydá detailnú správu opisujúcu špecifickú situáciu v krajine či sektore, na ktoré sa bude vzťahovať výpočet dovozného cla;
  • podniky EÚ by nemali byť zaťažené dodatočným dôkazným bremenom nad rámec súčasného postupu, v rámci ktorého môžu požiadať eurokomisiu o začatie antidumpingového vyšetrovania.

Oceliari pod tlakom

Parlament začne na budúci týždeň (12. 7.) vyjednávať s estónskym predsedníctvom v Rade EÚ o konečnom znení nových predpisov nových antidumpingových pravidiel.

Parlament v tejto súvislosti v správe pre médiá pripomenul, že pracovné miesta a podniky v EÚ – najmä v oceliarskom sektore – sú v dôsledku nadmernej výrobnej kapacity Číny a Pekingom dotovaného hospodárstva pod silným tlakom.

Europoslanci v uznesení z mája 2016 vyzvali Európsku komisiu, aby zakročila voči nekalej konkurencii zo strany Číny spôsobom, ktorý bude v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).