Vzdelávaním spotrebiteľov proti obezite

 

Pozadie

Obezita je jednou z najväčších zdravotných výziev 21. storočia. Od roku 1980 sa počet postihnutých v EÚ strojnásobil a alarmujúcim spôsobom sa zvyšuje, najmä medzi deťmi. Odhaduje sa, že 7% celkových nákladov na zdravotníctvo sa v súčasnosti vynakladá na liečbu ochorení, súvisiacich s obezitou.

Otázky

11.-12. mája 2006 sa v Bruseli uskutočnila prvá konferencia EÚ-USA o obezite. Na podujatí sa stretlo približne 150 predstaviteľov vlád a Komisie, členovia európskej organizácie Platform for Action, mimovládnych organizácií a zástupcov spotrebiteľov z oboch strán Atlantiku, aby diskutovali a porovnávali svoje skúsenosti s existujúcimi a novými iniciatívami, týkajúcimi sa zdravia, výživy a fyzickej aktivity. Medzi diskutované témy patrili reklama a označovanie potravín, vzdelávanie spotrebiteľov a výskum.

Súčasné iniciatívy na riešenie problému obezity na úrovni EÚ sú nasledovné:

  • Sieť členských štátov pre výživu a fyzickú aktivitu
  • Označovanie – v súčasnosti prebieha proces schvaľovania nových pravidiel pre používanie zdravotných a výživových informácií na obaloch potravín
  • prelínanie s ďalšími politikami ako šport a vzdelávanie

podpora projektov, súvisiacich s obezitou, napríklad v oblasti detskej obezity alebo projekt Eurodiet.

Komisia nedávno schválila Zelenú knihu o podpore zdravého stravovania a fyzickej aktivity s cieľom stimulovať diskusiu o účinných iniciatívach na podporu zdravej výživy a fyzickej aktivity a definovať najlepšie postupy.

Pozície

„Trhy by mali mať prednosť pred mandátmi a voľná ruka trhu [sebaregulácia priemyslu] by mala byť uprednostnená pred ťažkou rukou vlád,“ načrtol zástupca tajomníka amerického ministerstva zdravotníctva a ľudských služieb Alex Azar americký pohľad na vec a zdôraznil význam poskytovania viac informácií o zdravej výžive spotrebiteľom, aby sa mohli informovane rozhodovať. Ďalej je potrebné zaujať obchodný prístup k zdravým potravinám,“ dodal v zmysle, že trh bude produkovať zdravé a chutné potraviny, ak po nich bude dopyt.

„Spotrebitelia rozhodujú o tom, čo si kúpia, koľko a čoho budú jesť. Cieľom je umožniť spotrebiteľom, aby sa informovane rozhodovali na základe presných, pravdivých a nezavádzajúcich informácií,” uviedol komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Markos Kyprianou.

„Existujú určité spoločné princípy, na ktorých sa všetci zhodneme, vrátane potreby zamerať sa na kalórie ako protiklad k špecifickým kategóriám potravín, uznať význam, aký môže obchodná komunikácia zohrať pri propagácii zdravšieho životného štýlu a podpore fyzickej aktivity,“ vyhlásila generálna riaditeľka CIAA Daniela Israelachwili.

Stanoviská zúčastnených aktérov k Zelenej knihe Komisie o obezite v anglickom jazyku nájdete tu