Závery Rady sú pre oceliarov sklamaním

Zdroj: Shutterstock

Ministri hospodárstva členských krajín EÚ vyzvali Komisiu, aby skrátila anti-dumpingové procedúry aspoň o dva mesiace a celkovo sprísnila využívanie obranných mechanizmov voči neférovému obchodu z krajín ako Čína.

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť včera zároveň Komisii odporučila, aby rozšírila vyšetrovanie nekalých obchodných praktík aj na nepovolené dotácie poskytnuté mimo územia EÚ.

Európske inštitúcie majú európskemu priemyslu pomôcť prejsť na nízkouhlíkové prevádzky a uľahčiť im prístup k fondom určených pre inovácie a modernizáciu. Zároveň podľa členských štátov treba znižovať administratívnu a regulačnú záťaž.

Stretnutie nadviazalo na závery novembrového mimoriadneho rokovania o problémoch, ktorým v súčasnosti čelí oceliarsky priemysel a závery konferencie o budúcnosti energeticky náročného priemyslu v EÚ, ktorá sa uskutočnila v polovici februára.

Čítajte aj: Oceliarska kríza: Príležitosť reformovať obchodnú politiku

Hoci zástupcovia európskych hutníkov zo združenia EUROFER dúfali, že ministri hospodárstva otvoria aj otázku odstránenia tzv. princípu najnižšieho cla, tí iba vyzvali obchodné zoskupenia Rady, aby sa v budúcnosti venovali aj otázke modernizácie obranných mechanizmov.

Komisia predložila návrh na reformu ochranných mechanizmov ešte v apríli 2013. Členské štáty, vrátane Británie, Česka a Rakúska, však blokovali rozhodnutia o zrušení princípu najnižšieho cla. Podľa tohto pravidla Komisia znižuje výšku cla na úroveň ujmy spôsobenej dumpingom a teda ukladá clo len do takej, výšky, aby obnovila „rovnaké podmienky“.

“Tieto členské štáty zámerne zbavujú európsky oceliarsky priemysel možnosti účinne a legitímne sa brániť proti masívnemu dumpingu,“ povedal generálny riaditeľ EUROFERu Axel Eggert.

„Nemôžeme zostať s anti-dumpingovými opatreniami, ktoré neprevyšujú 16 %, keď niektorí naši obchodní partneri, ako sú Spojené štáty, bez váhania uvalia aj 200 % sadzby,“ uviedol po stretnutí španielsky minister priemyslu José Manuel Soria.

Znižovanie nadprodukcie

Komisia by mala podľa ministrov ďalej pokračovať v dialógu s tretími krajinami o nadbytočných kapacitách na trhu. Európski hutníci obviňujú čínskych oceliarov z vývozu nadbytočnej a štátom podporovanej ocele na svetové trhy. Neférovo lacným cenám európske prevádzky nedokážu konkurovať.

Čínsky premiér začiatkom roka prisľúbil, že krajina zníži výrobné kapacity oceľových plátov o 100 až 150 miliónov ton. Časový harmonogram ale ostáva nejasný.

Peking navyše zdôrazňuje, že problém nadbytočných kapacít nie je len čínskym problémom. Na februárovej tlačovej konferencii čínsky minister obchodu Gao Hučeng zdôraznil, že ide o celosvetovú výzvu, ktorá si „vyžaduje spoločné úsilie všetkých krajín“.

Európski obchodníci sú však skeptickí. Nová štúdia európskej obchodnej komory v Pekingu naznačila, že čínske nadbytočné výrobné kapacity v 8 kľúčových odvetviach sa stávajú čoraz väčší, problémom, ktorý čínska vláda nedokáže efektívne vyriešiť. Dôvodom je najmä regionálny protekcionizmus, nedostatočná vynútiteľnosť práva, nízke ceny surovín a nesprávne mierené investície.

„Hoci na každoročnom zjazde sa Strana medzi rokmi 2007 až 2015 zaviazala prioritne riešiť nadbytočnú kapacitu doteraz nedošlo k zásadným zmenám. Situácia je naliehavejšia ako kedykoľvek predtým a náklady na zachovanie status quo sú príliš vysoké,“ povedal prezident združenia Joerg Wuttke.