Ženevská iniciatíva: Mier na Blízkom východe je možný

„Nevzdávajte to s nami“

„My sme tí, čo trpia týmto konfliktom a my budeme tí, ktorí budú profitovať z toho, ak sa skončí“, hovorí Nidal Foqaha, generálny riaditeľ Palestinian Peace Coalition – Ženevská iniciatíva (ŽI).

Organizácia si stanovila vlastný „umelý moment pravdy“ a s partermi, ktorí zdieľajú spoločnú logiku na oboch stranách vypracovali 100 stranový plán (Ženevská dohoda a jej dodatky, posledný update z 15. septembra 2009) riešenia konfliktu založený na existencii dvoch štátov Izraela a Palestíny. Je to formula, ktorá v sebe kombinuje „red lines“ oboch strán, vysveľuje jeho kolega Gadi Baltiansky, generálny riaditeľ „H.L Education for Peace Ltd“, tiež zo Ženevskej iniciatívy.

Podľa ŽI už nemožno čakať na ďalších a ďalších lídrov, ktorí konečne budú schopní urobiť ten rozhodný krok. Teraz sú pozície oboch strán najbližšie ako boli za dlhé obdobie a tento moment nemožno premrhať.

Podľa Baltianskeho sa netreba ani prehnanie sústrediť na „opatrenia na budovanie dôvery“, ako sa to dlho dialo, napríklad na sľuby na zastavenie výstavby židovských osád na palestínskych územiach. Najprv treba podľa neho pevne definovať hranice oboch krajín, čo vyrieši aj problém s nelegálnou výstavbou.

„My sme si vedomí, že nemôžeme ignorovať minulosť, ale takisto o nej už nemôžeme vyjednávať. Jediné o čom môžeme vyjednávať je budúcnosť.“

Ako veľký problém vidia predstavitelia ŽI, že v ľuďoch v regióne sa vytráca viera, že dohoda je možná. To následne znižuje tlak na politickú elitu. „My im chceme veľmi konkrétne ukázať práve to, že je to možné. A nie len to, že teoreticky je dohoda na stole, ale aj to, že je tu partner z druhej strany, ktorý sa s tým tiež vie stotožniť.“

„Je ľahšie zaplatiť cenu v podobe ťažkých kompromisov, ak viete, čo za to dostanete. Toto sa snažíme predať verejnosti…. Náš plán nie je Koránom pre Nidala, ani Bibliou pre mňa. Nie sme najmúdrejší na svete“, hovorí Baltiansky s tým, že sú otvorení zmenám a iným riešeniam.  

Pre svoj plán vraj majú 60 % podporu verejnosti. Menšiu podporu už majú napríklad u židovských imigrantov z bývalého ZSSR, preto časť zo svojich aktivít sústreďuje Iniciatíva špeciálne na nich.

"Častokrát politickí lídri, ak už aj prídu rokovať, chýbajú im podklady, vtedy sme pripravení povedať, pozrite sa, my sme už o tom rozmýšľali“, hovorí Gadi Baltiansky.  

Kde stojí Európa?

„Problém izraelsko-palestínskeho konfliktu je zneužívaný mnohými hráčmi. A my za to platíme vysokú cenu“, pripomína Nidal Foqaha. Ideálne by podľa neho bolo, keby sa v riešení konfliktu angažovali USA aj EÚ súčasne, keďže Palestínčania sa tradične cítia lepšie s Európanmi a Izraelčania s Američanmi.

Baltiansky citoval z prvého významného uznesenia, ktoré EÚ prijala o izraelsko-palestínskom konflikte pred 30 rokmi (Venice Declaration). Hoci v ňom vtedy hovorila len o práve Palestínčanov "na sebaurčenie" a ani nie o palestínskom štáte, spustila vtedy vlnu odporu na oboch stranách. "Dnes je už situácia úplne iná", domnieva sa.

Príprava na „Deň dohody“

„Šírte túto správu každému, kto hovorí, že tento konflikt tu bude navždy, povedzte mu, že sa mýli, že sa môžu dopracovať k mieru“, vyzval Baltiansky. EÚ ale ani Slovensko by ale podľa neho nemali čakať na to, kým sa podpíše dohoda. „Tým, že sa už teraz na ten moment pripravíte, dosiahnete dva ciele. Môžete sa napríklad pripraviť na pomoc v bezpečnostných aspektoch, viesť o tom diskusie. Druhý cieľ je, že tým, že vy sa pripravujete, ukážete Izraelčanom a Palestínčanom, že sa tým zaoberáte a pre nás to bude signál, aby sme to nevzdávali. Ľudia u nás si pomyslia: mMožno je to možné, ak sa oni na to pripravujú.“

Slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa budúci mesiac chystá na Blízky východ. Baltiansky sa domnieva, že ak len povie, „že riešenie tohto konfliktu je aj v záujme Slovenska, aj takýto signál od krajiny ako je Slovensko je veľmi dôležitý pre lídrov a pre verejnú mienku.“

O lídroch oboch strán nemá ŽI žiadne ilúzie. „Mahmúd Abbás nie je najsilnejší líder na svete, to nie je žiadne tajomstvo.“ Izraelský premiér zase prichádza z veľmi špecifického ideologického prostredia a dlhodobo tvrdil, že Palestínsky štát je pre Izrael hrozba. Teraz sa síce posunul, ale stále nie je dosť entuziastický. Obaja lídri potrebujú „pomoc od svojich priateľov“.

Slobodník: O úlohe EÚ som skeptický

„My to s vami nevzdávame, ale verte mi, príliš nám to neuľahčujete“, reagoval na Baltianskeho výzvu politický riaditeľ politickej sekcie MZV SR Igor Slobodník. „Nie sme unavení zo žiadania oboch strán, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu.“

Súčasný stav súžitia Izraela a Palestíny nie je podľa neho udržateľný. „Všetky skvelé plány sú už na stole", tvrdí. 

Rolu Európskej únie vidí Igor Slobodník skeptickejšie, keďže v zahraničnej politike stále ide o medzivládnu spoluprácu 27 členských štátov. Nemôže preto hrať strategickejšiu úlohu popri USA, ktoré sú „prirodzený líder v tomto procese“.