Ako lobujú americké univerzity za svoje záujmy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Podľa štúdií akademickí lobisti privítali víťazstvo Demokratov vo voľbách do Kongresu USA v novembri 2006. Demokrati sú povestní svojou náklonnosťou podporovať vedu a vzdelanie vo väčšej miere ako ich republikánski rivali. Republikáni po svojom víťazstve v Kongrese v roku 1994 značne zredukovali rozpočet na vzdelanie. Ďalšie škrty sú spojené s nástupom G. W. Busha do prezidentského úradu v roku 2000. Na druhej strane, počas republikánskej hegemónie sa lobisti veľmi úspešne adaptovali na nové podmienky.

Kvôli potrebe prežitia obdobia „republikánskej revolúcie“ sa museli lobistické štruktúry radikálne transformovať. Inými slovami, došlo k posunu akejsi lobistickej paradigmy. Dnešný stav je taký, že akademická loby je politicky neutrálna, udržateľná, zároveň však viac agresívna a rovnako dosiahla vyšší stupeň profesionality.

Pluralizmus americkej akademickej obce je premietnutý do širokého spektra reprezentácie záujmov. „Kultúrna“ priepasť medzi akademikmi a politikmi nemusí byť nutne neprekonateľná – dokazuje to množstvo spoločných projektov a intenzívna spolupráca medzi akademickými inštitúciami a hospodárskymi subjektmi. Na druhej strane však takáto forma priemyselno-akademických koalícií komplikuje manažment záujmov, čo vytvára potrebu usmerňovania spoločného postupu.

Značne efektívnym nástrojom je silná americká tradícia univerzitných absolventov, ktorá môže byť pre mnohé inštitúcie výhodou. Univerzity majú v spoločnosti svoje stabilné miesto a mnoho akademikov, ktorí na nich študovali alebo tam pôsobia, je schopných zaujať pozornosť politikov, teda v konečnom dôsledku touto cestou presadzovať vlastné akademické záujmy.


Plné znenie analýzy v nemeckom jazyku je k dispozícii na tejto stránke.