Budúcnosť ľudských zdrojov v štátnej správe

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Plánovanie strategickej pracovnej sily sa postupne stáva kľúčovou prioritou a manažérskou praxou pre zamestnancov verejného sektoru v krajinách OECD. V časoch obmedzených zdrojov sa od vlád očakáva, že preukážu schopnosť plánovať svoju pracovnú silu pre súčasné aj budúce výzvy v poskytovaní služieb a plnení programových cieľov. Skúsenosti s plánovaním pracovnej sily sú obmedzené a preto sa odporúča jednoduchý pragmatický prístup, ktorý berie do úvahy národný kontext.

Plánovanie by sa malo napojiť na rozpočtovací proces. Jeho úspech závisí na spolupráci medzi finančnými organámi, centrálnym úradom pre manažment ľudských zdrojov a jednotlivými manažérmi na ministerstvách a vládnych agentúrach.

Implementácia zostáva problematická, preto treba dbať na flexibilitu manažmentu, motivovanie k rozvoju zručností plánovania pracovnej sily a na revíziu celého procesu. Pre úspech je dôelžitý kontinuálny a systematický monitoring a hodnotenie plánu a programových cieľov.

Celé znenie Working Paper nájdete na tejto linke