Chvíľa pre Haiti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Pan Ki- mun je generálny tajomník OSN.

Epidémia cholery sa rozšírila do všetkých desiatich departmentov krajiny a tiež do hlavného mesta Port- au- Prince. Haitské ministerstvo pre verejné zdravie uvádza, že počet úmrtí sa blíži k dvom tisícom, pričom počet nakazených presahuje 80 tisíc. Keďže rada ľudí nemá ľahký prístup do nemocníc a kliník, predstavujú tieto čísla prinajlepšom hrubý odhad. Tímy Organizácie spojených národov sa obávajú, že skutočný počet úmrtí a súčasných infekcií môže byť v skutočnosti až dvojnásobne vyšší.

Epidémia sa bude očividne šíriť ďalej. Je to dôsledok kombinácie obzvlášť virulentného kmeňa cholery a ďalších problémov ležiacich pod povrchom: slabého štátneho zdravotníckeho systému, zlých sanitárnych podmienok a nedostatku čistej vody a ďalších základných služieb. Svetová zdravotnícka organizácia a Panamerická zdravotná organizácia (PAHO) odhadujú, že výskyt cholery by mohol postihnúť približne 400 tisíc ľudí.

V čase, kedy sa medzinárodné spoločenstvo mobilizuje k reakcii, máme dve priority: po prvé, znížiť úmrtnosť pomocou účinnej liečby a po druhé, informovať obyvateľstvo o tom, ako sa o seba, svoju rodinu a svoju komunitu postarať.

Akokoľvek ponurý je celkový obraz, existujú aj pozitívne správy. Epidemiologické štatistiky sú síce alarmujúce, ale miera úmrtnosti sa v posledných týždňoch znížila zo 7,6 na 3,6 percenta. Haitská vláda, agentúry OSN i humanitárna komunita rýchlo zavádzajú liečebné a preventívne opatrenia. Zabezpečujú látky na čistenie vody, robia rozsiahle verejné informačné kampane a pomáhajú budovať liečebné centrá.

Napriek tomu je jedna vec zrejmá. Akokoľvek môže byť toto úsilie obdivuhodné, jednoducho nestačí. Bez masívnej bezprostrednej medzinárodnej reakcie sa životy stoviek tisícov ľudí ocitnú v ohrození. Je na nás, aby sme začali vyjednávať s maximálnou rýchlosťou a s plným nasadením zdrojov.


Skrátené znenie príspevku uverejňujeme v spolupráci s Project Syndicate. Jeho úplné znenie v českom jazyku nájdete na tomto odkaze.