Čínsky dumping: Aké možnosti má Európa?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Čína čínska oceľ MES

Demontáž sochy Maa v čínskej provincii. FOTO-TASR/AP

Do 11. decembra tohoto roku musí Európska únia urobiť rozhodnutie, či by sa Čína mala zaradiť k ostatným krajinám so štatútom trhovej ekonomiky, pripomína analýza európskeho think-tanku European Council on Foreign Relations (ECFR).

Dôležitejšie ako štatút trhovej ekonomiky sa však zdajú byť pravidlá proti čínskemu dumpingu, ktoré sú v Únii uplatňované a ktoré majú skončiť v decembri 2016. Malo by v prípade uznania tohto štatútu obchodovanie s Čínou podliehať politike špecifických ciel alebo nie? A čo sa stane, keď sa antidumpingové pravidlá skončia?

Škálu možností dostupných pre EÚ mapuje François Godement z parížskej pobočky ECFR v analýze „Štatút trhovej ekonomiky pre Čínu a európsky záujem“.

Peking splnil len jedno kritérium EÚ

Čína sa v roku 2001 pripojila k Svetovej obchodnej organizácii (WTO) a začala tak 15-ročné prechodné obdobie. Počas neho mali ostatní členovia WTO istú možnosť uplatňovať antidumpingové clá v reakcii na neférovo nízke ceny čínskych vývozcov. Čína zase počas tohto obdobia prisľúbila uskutočniť ekonomické reformy s cieľom stať sa trhovou ekonomikou.

Avšak od roku 2004 splnila Čína len jedno z piatich kritérií stanovených Európskou komisiou, ktoré ju mali priblížiť k udeleniu štatútu trhovej ekonomiky. S koncom prechodného obdobia sa tiež Čína začala sústrediť na čiastkový cieľ, a to na zrušenie antidumpingových opatrení zo strany európskych štátov, keďže štatút trhovej ekonomiky je pre ňu skôr symbolickým.

Dnes Čína celkom určite ešte nie je trhovou ekonomikou. Na rozdiel od Európy sú ceny pozemkov pre podnikanie, ceny energií a ďalšie formy financovania, ktoré firmy získavajú, určované vládou. Vďaka tomu sú čínske firmy schopné kúpiť aj európske podniky ako Volvo či Syngenta. V dôsledku vládnych podpôr tak Čína zaplavuje medzinárodné trhy výrobkami s cenami nižšími, ako sú ich výrobné náklady.

Tri možné cesty

Otázkou teda je, ako by sa EÚ mala s touto asymetriou trhov vysporiadať. Existuje niekoľko možností, ktoré môžu po 11. decembri nastať. Únia môže zmeniť antidumpingové kritériá bez toho, aby zaviedla zmierňujúce opatrenia, ktoré by chránili európskych výrobcov. Môže zmeniť kritériá a zaviesť zmierňujúce opatrenia. Alebo nemusí robiť vôbec nič. V tom prípade možno z čínskej strany očakávať súdny spor.

Možným postupom by bolo schváliť štatút trhovej ekonomiky pre Čínu. Ten je totiž len chabo definovaný a jeho neposkytnutie by vyvolalo zbytočný konflikt. Navyše to môže Čínu povzbudiť v súčasných snahách sa na trhovú ekonomiku premeniť.

Únia by tiež zatiaľ nemala meniť svoje antidumpingové opatrenia, keďže ani celková reforma ochranných nástrojov nie je pred 11. decembrom možná. Brexit navyše tento proces pravdepodobne zdrží. EÚ by mala obnoviť snahy primäť Čínu, aby sa zaviazala k ekonomickému dialógu a prijala opatrenie, ktoré by zamedzilo náhlym vlnám vývozu.

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.