Čo robí Čína s krízou a kríza s Čínou?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

S aktívnou vládnou podporou sa niektoré sektory veľmi rýchlo zotavili a v prvom štvrťroku 2009 zaznamenali pozitívne výsledky: priemysel medziročne vzrástol o 8,3 percenta, maloobchod o 16 percent a investície dokonca o 30 percent. Nepriaznivým smerom sa však uberal export, ktorý v sledovanom období vykázal 17-percentný pokles v dôsledku celkovo klesajúceho dopytu po čínskych tovaroch a službách vo vyspelejších krajinách.

Napriek týmto negatívnym správam čínska ekonomika by mohla eventuálne dosiahnuť hranicu 8 percent, ktorú si stanovila vláda na tento rok. Dôvody takéhoto odvážneho odhadu spočívajú vo faktoroch, ktorým sa budeme venovať v ďalšej časti predkladanej analýzy.

Čína, ktorá je najľudnatejšou krajinou na svete, predstavuje obrovský potenciál nielen pre zahraničných investorov, ale aj domáci podnikateľský sektor. Vzhľadom na nadpriemerný hospodársky rast sa postupne znižuje počet Číňanov žijúcich pod hranicou chudoby a navyše sa vyčleňuje stredná vrstva, ktorá túži po nasýtení svojich už základných potrieb a jej početnosť dosahuje niekoľko stoviek miliónov ľudí.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.