Demokracia v Turecku: Dosiahla európsky štandard?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CEPS, logo

Táto kombinácia v posledných rokoch viedla k postupným zlepšeniam v tureckej demokracii. Doteraz uskutočnené reformy sa zamerali na dlhodobo kritizované aspekty tureckej demokracie ako rola armády v politike, rešpektovanie ľudských práv, ochrana menšín a systém súdnictva.

Výrazné pokroky boli dosiahnuté v legislatívnej a inštitucionálnej oblasti, ale stále je veľa čo robiť. Ak turecká vláda udrží tempo reforiem, dosiahnuté za posledné tri roky, zvyšné legislatívne a inštitucionálne úlohy môžu byť splnené v relatívne krátkom čase. Úsilie, zamerané na zmenu myslenia verejných činiteľov, najmä policajných úradníkov, byrokracie, armády, štátnych žalobcov, sudcov a obyvateľov krajiny, si bude vyžadovať viac času a energie. Ďalšie vzdelávanie a príprava spolu s pokračujúcou a spoľahlivou aplikáciu podmienečnosti zo strany EÚ pripraví pôdu pre reformy, ktoré sú v očiach mnohých aspoň také revolučné, ako tie, ktoré zaviedli Mustafa Kemal a jeho nástupcovia v 20. a 30. rokoch minulého storočia.

Identita Turecka a jeho kompatibilita s európskymi štandardmi demokracie a ekonomickej modernizácie by mali byť posudzované na základe objektívneho, historického a analytického štúdia moderného Turecka. Turecko dodnes čelí problému demokratickej stabilizácie a spoločenskej modernizácie na základe svojej politickej identity ako sekulárnej parlamentnej demokracie, spĺňa európskymi štandardy demokracie liberálnej ekonomiky. Čím viac sa Turecko snažilo naplniť Kodanské kritériá a implementovať ich, tým viac upevňovalo svoju demokraciu a robilo svoju modernú tvár ešte liberálnejšou, pluralitnejšou a multikultúrnejšou. Tieto zmeny Turecko navyše dosiahlo vo veľmi krátkom čase vďaka silnej politickej vôli k reformám, ale tiež kvôli tomu, že už ustanovilo inštitúcie a normy demokracie a modernosti.

Celý text analýzy v anglickom jazyku bol uverejnený v publikácii European Integration and the Transformation of Turkish Democracy na stránke Centra pre európske politické štúdie (CEPS).