Dôsledky politickej vraždy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autor  považuje zavraždenie Hranta Dinka za “predelovú udalosť pre Turecko”, ktorá spôsobila “verejný výlev žialu a smútku”. Podľa autora ju však môžeme vidieť aj ako “príležitosť postavenia sa na odpor vzostupu nebezpečnej formy nacionalizmu”.

Súčasná forma nacionalizmu v Turecku nie je len na vzostupe, ale aj aj naberá agresívnejšie smerovanie.

Spomedzi dôvodov, ktoré k tomu vedú, môžeme vybrať vzostup politického islamu, ale aj interpretáciu tureckého súdnictva článku 301 z Tureckého trestného zákonníka, ktorá “obmedzuje slobodu prejavu”.

Demokratické sily v Turecku sú si ničmenej vedomé tohto problému a angažujú sa v “dlhotrvajúcom zápase za zvýšenie rešpektu pre liberálne demokratické hodnoty”.

Autor tiež poukazuje na to, že zvyšovanie prekážok pre turecké členstvo v EÚ a “antiturecká” rétorika z úst niektorých európskych lídrov v podstate “podlamuje dôveru tureckej populácie v dosiahnutie tohto cieľa”.

“Je najvyšší čas, aby sa Turci pokúsili vykoreniť túto ohavnú stránku nacionalizmu”, aj keby podpora zo strany amerických a európskych spojencov mala byť neistá.


Kompletné znenie anylýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.