Európa a Blízky východ: bratia v zbroji

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

café babel

 

V tejto vojenskej konfrontácii medzi Izraelom a Libanonom už zomreli stovky ľudí, čo v Európanoch vyvoláva veľké znepokojenie. Už niekoľko rokov však európske štáty vyvážajú zbrane do Izraelu a susedných krajín, aj napriek faktu, že to môže viesť k nestabilite v regióne a porušovaniu ľudských práv. Oficiálne štatistiky ukazujú, že niekoľko európskych vlád do regiónu exportuje vojenskú výzbroj rôznehych druhov.

Plné znenie analýzy je dostupné v anglickom jazyku na tejto linke.