Európski podnikatelia sú presvedčení o prínosoch členstva Turecka v EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Subjekty z krajín EÚ sa v súčasnosti podieľajú 60 percentami na priamych zahraničných investíciách v Turecku. Európski podnikatelia investujú do tureckej ekonomiky miliardy a tým podľa autorky dávajú najavo svoju dôveru a očakávanie, že príprava na členstvo v EÚ bude naďalej „ťahať“ nielen turecké hospodárstvo, ale celú krajinu k lepšiemu.

Hoci cesta Turecka k členstvu v EÚ nie je zďaleka hladká, vízia členstva prináša krajine „čistý ekonomický zisk“. Zatiaľ čo export z EÚ do tejto krajiny sa za posledné roky strojnásobil, turecký vývoz do Únie sa zvýšil až štvornásobne. Únia predstavuje v súčasnosti pre Turecko najväčšieho obchodného partnera. Podľa autorov analýzy je preto prekvapujúce, že len málo európskych podnikateľov sa otvorene zasadzuje o členstvo Turecka v EÚ.

Autori v analýze vymenúvajú najdôležitejšie faktory príťažlivosti tureckého trhu a uvádzajú, ako európski podnikatelia prakticky prispievajú k úspešnému napredovaniu Turecka smerom k členstvu v EÚ. Autori na záver zdôrazňujú potrebu lobovania za členstvo Turecka v EÚ zo strany európskej podnikateľskej sféry.


Úplné znenie analýzy v anglickom jazyku môžete nájsť na tejto linke.