Gramotnosť v súčasnom svete: ďalšie výsledky z PISA 2000

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Táto správa rozširuje obraz, ktorý poskytuje Program medzinárodného hodnotenia študentov (PISA), o ďalšie krajiny, ktoré nedávno vstúpili do tohto programu: Albánsko, Argentína, Bulharsko, Chile, Hong Kong – Čína, Indonézia, Izrael, SJR Macedónsko, Peru, Rumunsko and Thajsko. Okrem širšieho geografického pokrytia správa poskytuje aj vhľad do individuálnych charakteristík a rodinného zázemia, ktoré študentov vedie k vstupu do vzdelávacieho procesu. Sleduje tiež, ako vzájomné pôsobenie týchto charakteristík so zdrojmi a metódami, ktorými disponujú školy.

Správa tiež odhaľuje značnú variabilitu v úrovni vedomostí a zručností medzi študentmi, školami ale aj sledovanými krajinami. Nie všetky tieto rozdiely sú spôsobené sociálnymi a ekonomickými podmienkami, študentov či krajiny. Niektorým krajinám sa podarilo zmierniť vplyv sociálneho zázemia, dokonca takto dosiahli aj výrazné úspechy. Ako sa postavia ostatné krajiny k tejto výzve?