Hybridné schémy: Daňová politika a otázka rešpektovania pravidiel

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Praktiky takzvaného agresívneho daňového plánovania znepokojujú rastúce množstvo vlád. Správa OECD popisuje najčastejšie typy hybridných daňových schém (hybrid mismatch arrangements – resp. schémy využívajúce rozdiely v daňovom prístupe k nástrojom, entitám či transferom, medzi dvoma či viacerými krajinami) a efektov, ktoré sa snažia dosiahnuť.

Sumarizuje otázky daňovej politiky, ktoré tieto schémy vyvolávajú, a popisuje možnosti ich riešenia, s dôrazom na domáce právne predpisy potierajúce výhody pri použití hybridných daňových schém, ako aj skúsenosti krajín s ich aplikovaním.

Správa prichádza k záveru, že obavy existujúce vo vzťahu k narušeniam spôsobených dvojitým zdanením, existujú rovnako vo vzťahu k neplánovanému dvojitému nezdaneniu, a odporúča niekoľko krokov, ktorými možno problému predchádzať.

Správu nájdete v PDF v anglickom jazyku na tejto linke.