Indikátory vedy a techniky 2006

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Indikátory vedy a techniky 2006 ukazujú globálny stav výskumu a vývoja, ilustrujú najdôležitejšie trendy v tejto oblasti v USA, i v medzinárodnom kontexte. Hodnotia tiež úroveň vyučovania a učenia sa matematiky a prírodných vied, a trendy vo vedeckom a technickom vzdelávaní či v súvisiacom sektore trhu práce.


Plnú verziu dokumentu nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.