Kosovo: Status pre koho?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

transitions online, tol

 

4. mája 2006 srbská delegácia na rokovaniach o statuse Kosova predložila návrh vytvoriť v Kosove 16 väčšinových srbských samospráv, zložených nielen zo Srbov, ale aj z Rómov, Turkov, a ďalších nealbánskych komunít. Návrh Belehradu, ktorý niektorí označujú za egoistický, upozorňuje na základnú otázku, ktorú počas rokovaní o statuse nikto nerieši: zastúpenie ne-srbských menšín.

Rokovania medzi zástupcami Srbska, Čiernej Hory a Kosova začali vo februári vo Viedni. Medzinárodné spoločenstvo dlho nástojilo na tom, že výsledok rokovaní bude z veľkej časti závisieť od bezpečnostných záruk dodržiavania ľudských a menšinových práv. Šéf civilnej správy OSN v Kosove Soren Jessen-Petersen v novembri 2005 povedal: „Definovanie statusu je do veľkej miery o menšinách.“

Ďalší segment medzinárodnej mienky v Kosove, Kontaktná skupina štyroch západoeurópskych krajín, Ruska a Spojených štátov amerických opakovane vyzvala ne-albánske komunity, aby sa zúčastnili na procese rokovaní o budúcom statuse provincie.


Celý text analýzy v anglickom jazyku bol uverejnený na portáli Transitions Online v máji 2006.