Kto má platiť za vysokoškolské vzdelanie?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nedávno sa aj o tejto otázke veľmi živo diskutovalo na seminári, ktorý sa uskutočnil v rámci schôdzky ministrov školstva členských krajín OECD v Aténach (Grécko). Na seminári sa okrem politikov zúčastnili aj zástupcovia študentských organizácií, odborov a zamestnávateľských združení. S úvodným referátom na tomto diskusnom podujatí vystúpil minister pre celoživotné vzdelávanie a vysoké školstvo a poslanec britského parlamentu Bill Rammell. Veľká Británia je totiž jednou z krajín, ktorá, napriek tomu, že jej vládu tvorí výlučne Labouristická strana (teda ľavicová strana, členka Strany európskych socialistov), začala so spoplatňovaním vysokoškolského štúdia už v roku 1998 a od septembra 2006 pripravuje v tejto oblasti ďalšie zmeny.


O otázkach financovania vysokoškolského štúdia sa s Billom Rammellom porozprával časopis OECD Observer a rozhovor v anglickom jazyku nájdete tu.