Libanon tureckými očami

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

open democracy

 

Turecko bolo vždy, ako prevažne moslimský národ umiestený na pokraji Blízkeho východu s veľmi silnými kultúrnymi a historickými väzbami k regiónu, citlivé na arabsko-izraelský konflikt. V poslednej fáze konfliktu – vojny v Libanone, ktorú spustilo libanonské hnutie Hizballáh 12. júla 2006 a skončila uzatvorením prímeria 14. augusta – sa táto citlivosť jasne prejavila v množstve reakcií od jednotnejších názorov ľudí, po oficiálne, vládne názory.

Turci nie sú, až na výnimku malej menšiny, zameraní proti Izraelu, alebo jeho občanom. No aj napriek istým trpkým spomienkam na éru rozpadu Otomanskej ríše, pociťovali Turci takmer vždy väčšiu náklonnosť k svojim moslimským bratom, ako k Izraelu. Tento postoj sa prejavil v sympatizovaní Turkov s Libanoncami.

Vláda v Ankare (ktorej dominuje umiernená Islamistická strana pre spravodlivosť a rozvoj – AKP) zaujíma trošku iné postoje. Jej lídri museli vziať do úvahy dva faktory: zachovať strategické vzťahy s Izraelom a neznepriateliť si moslimské krajiny v regióne. Z týchto dôvodov sa turecká vláda snažila zaujať vyrovnaný postoj k libanosko-izraelskému konfliktu. Tento ambivalentný prístup charakterizuje celú politiku Turecka: v časoch pokoja kultivuje vzťahy s oboma stranami, no v časoch krízy sa jeho zahraničná politika dostáva pod obrovský tlak.

Plné znenie analýzy je dostupné v anglickom jazyku na tejto linke.