Nominácia nového ministra obrany Roberta Gatesa, závery štúdie Iraq Study Group a vývoj po jej zverejnení

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ministerstvo obrany mod

Vyše stostranová správa Iraq Study Group bola zverejnená v stredu 6.12. 2006. Jej odporúčania ako také nezaväzujú prezidenta USA a preto nemôžu poskytnúť definitívny obraz budúceho smerovania americkej politiky v Iraku.   

Vzhľadom na reakciu prezidentskej administratívy budú závery panelu tvoriť prinajlepšom jeden zo vstupov pri formulovaní novej stratégie USA v Iraku.

Správa uvádza hlavné faktory, ktoré podmieňujú vývoj v Iraku a to: americká ochota zotrvať v krajine a vplyv okolitých štátov resp. ich motivácia na stabilizácii situácie. Správa ponúka ucelený pohľad na situáciu v  Iraku s dôrazom na posudzovanie jej regionálneho kontextu a budúci vývoj s implikácami na hranici širšieho regionálneho konfliktu. V súčasnom Iraku je v stávke oveľa viac ako len upokojenie sektárskeho násilia. Úspech, či prípadný neúspech americkej politiky bude mať výrazný dopad nie len na pomer síl v oblasti Perzského zálivu, zdroja 60 % svetových ropných rezerv, ale aj na arabsko-izraelský konflikt, situáciu v Libanone, či pozície USA v Afganistane, Pakistane a v islamskom svete vôbec.


Autor pôsobí na Oddelení bezpečnostných a obranných štúdií Ministerstva obrany SR

Plné znenie správy nájdete na tejto linke.