Nová kapitola v indicko-pakistanskych vzťahoch?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Gauri Khandekar je analytikom v európskom think- tanku FRIDE. Svoj príspevok poslal exkluzívne EurActiv-u.

„Počas osláv Dňa nezávislosti (India 15. augusta a Pakistan 14. augusta) obnovili krajiny mierové a bezpečnostné rokovania. Rozhovory nezastavil ani trojnásobný výbuch v Bombaji v júli tohto roku- išlo už o štvrtý veľký útok na finančnú metropolu Indie za posledné desaťročie- keďže India a Pakistan namiesto toho tlačili na vytváranie nástrojov budovania vzájomnej dôvery pomocou viacúrovňového dialógu.

Päťročné rokovania, ktoré uviazli na mŕtvom bode od teroristického útoku v Bombaji v roku 2008, sa zameriavajú na zmierenie sedemdesiat rokov trvajúceho sporu a vyriešenie vysoko háklivej otázky Kašmíru. Ľudia na oboch stranách si z celej duše želajú mier, ale na politickej a vojenskej úrovni pretrváva hlboká nedôvera.

Hoci je nanajvýš nepravdepodobné, že sa v krátkodobom horizonte podarí vyriešiť hlavné sporné body- keďže to vyzerá, že situácia sa ešte skomplikuje vplyvom stiahnutia sa Spojených štátov z Afganistanu a prehĺbením čínskych záujmov, ako aj zvýšenou izoláciou Pakistanu na medzinárodnej úrovni- akt vyrovnania medzi Indiou a Pakistanom sa javí ako dobrý začiatok.

Úspešné rozhovory medzi Indiou a Pakistanom majú nesmierny potenciál priniesť do tohto najnestabilnejšieho regióna sveta mier a stabilitu. Otvorenie dverí obchodu, podnikaniu a investíciam by mohlo byť liekom na hospodárske neduhy Pakistanu.

Na stretnutí 27. júla v Naí Dillí ministrov zahraničných vecí oboch krajín došlo k vyhláseniu, že Pakistan by mohol Indii udeliť Doložku najvyšších výhod výmenou za odstránenie určitých necolných bariér zo strany Indie a jej súhlasu s obchodným balíčkom EÚ, ktorý uviazol vo WTO na mŕtvom bode.

EÚ v ňom chce pakistanskému textilnému priemyslu poskytnúť úľavy v snahe pomôcť krajine zjemniť straty spôsobené minuloročnými devastujúcimi povodňami.

EÚ je s obchodnou výmenou vo výške 7,1 miliardy eur ročne najväčším obchodným partnerom Pakistanu, zatiaľ čo jeho obchod s Indiou dosahuje len približne 1,2 miliardy eur ročne- najmä vplyvom viacerých obchodných a cestovných reštrikcií. Zvýšená integrácia, konkurencieschopnosť a rast by mali za následok zdieľanú prosperitu, dynamiku a zároveň by posilnili občiansku spoločnosť v jej boji proti radikalizmu.

Študijné výmeny by medzi (najmä mladými ľuďmi, ktorí sa na vzťahy medzi Indiou a Pakistanom pozerajú modernejším pohľadom) vytvorili ďalšie synergie. Sociálne médiá už svojim spôsobom vytvárajú cezhraničné spojenia. Zdieľanou obavou Indie a Pakistanu je aj talibanizácia, ktorú by mohli spoločne udržať v medziach.

Spolupráca v rámci druhej Zelenej revolúcie, ktorá v roku 1978 oteplila povojnové vzťahy, by mohla opäť vyriešiť potravinovú krízu v Južnej Ázii. Rozvíjanie partnerstva v oblasti energetiky a zdieľania zdrojov by mohlo pripraviť pôdu na vyššiu politickú interakciu.

Okamžitým víťazom mierového procesu by však boli samotní obyvatelia Kašmíru. Nástroje na budovanie dôvery, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje, sa totiž zameriavajú práve na posilnenia cestovania a obchodovania naprieč Kašmírom (ktorého jedna časť je v Indii a druhá v Pakistane, pozn. red.). Hoci rozhovory povedú nanajvýš k malej miere demilitarizácie, ak vôbec, v oblasti ľadovca Siachen- najvyššie položeného bojového poľa na svete nachádzajúceho sa v Himalájach- by zvýšená miera dôvery a istoty znížili terorizmus a utlmili preteky v zbrojení (India je v súčasnosti najväčším dovozcom zbraní na svete).

Obe vlády majú niekoľko miliardové rozpočty na obranu. Regionálny dôsledok denuklearizácie by tak pre svetovú ekonomiku znamenal kľúčový prelom.

Ak sa rozhovory podarí udržať, mohli by mať tiež významný podiel na stabilizácii demokracie v Pakistane; dnes je demokratická vláda, a nie post- Mušarráfova pakistanská armáda, kľúčovým vyjednávačom.

Tieto však ostávajú veľkými výzvami na ceste k prosperite, a mier nepríde za noc. Bude ťažké nedávať do kontextu budovanie mieru s obmedzovaním teroristických útokov a otázky Kašmíru.

Najmä v prípade toho druhého je nepravdepodobné, že sa to podarí vyriešiť, keďže India aj Pakistan sú v tejto otázke vnútorne rozpoltení: pakistanská armáda naďalej zohráva kľúčovú úlohu v zahraničnej politike ohľadom Indie a v Indii tamojšia opozičná strana, Bharatiya Janata Party (BJP) vláde nedovolí, aby v otázke Kašmíru pristúpila na kompromis- už preto hrozila aj masovými protestami.

Je pravdepodobné, že aj ostatní národní a medzinárodní hráči vytvoria problémy, keďže mier by ich pripravil o ich vplyv. Stretnutie pakistanského ministra zahraničných vecí Khara s kašmírskymi separatistickými lídrami Syedom Ali Geelanim a Mirwaizom Umarom Farúkom v Dillí už udreli na citlivú strunu Indie. (Kašmírski separatisti sa totiž doposiaľ odmietli stretnúť s indickými vládnymi vyjednávačmi).

Medzi jasnými porazenými v prípade mieru medzi oboma krajinami sú teroristické skupiny ako LeT (Lashkar-e-Taiba s napojením na hnutie Al- Kajdá), Taliban a radikáli, ktorých vplyv by v rýchlo sa modernizujúcom Pakistane žijúcom v mieri so svojim susedom výrazne poklesol.

Hoci Spojené štáty dúfajú, že rozhovory zľahčia ich vlastný odchod z Afganistanu, porozumenie medzi Indiou a Pakistanom nebude mať reálne na Afganistan žiaden vplyv. Obe krajiny tam majú totiž veľmi odlišné záujmy a agendy a každá z nich sa pokúša o vplyv pre seba.

Bolo by však možné vylúčiť aspoň najmenší možný menovateľ pre spoluprácu v Afganistane. Čína- jasný víťaz problematických indicko- pakistanských vzťahov- by v prípade ich oteplenia mohla stratiť vplyv. Čína si totiž už roky buduje s Pakistanom hlbšie vzťahy pomocou hospodárskej, rozvojovej, vojenskej, jadrovej a námornej spolupráce.

Nabudená Čína nedávno spochybnila prijatie Indie do Nuclear Suppliers Group (Skupina jadrových dodávateľov- orgán, ktorý má za cieľ jadrové odzbrojovanie pomocou kontroly exportu materiálov, z ktorých by sa mohli vyrábať jadrové zbrane, pozn. red.) a žiadala aj prijatie Pakistanu.

V súčasnosti sa predpokladá postupný pokrok pomocou stanovenia si nástrojov na budovanie dôvery a zvyšovanie obchodných stykov. Ministri pre obchod oboch krajín sa stretnú v septembri. Na to, aby sa zmenili vzťahy medzi kedysi spojenými národmi, bude ale reálne potrebné prekonať nacionalizmus. Mlčanie nepomohlo.

Je čas začať novú kapitolu v indicko- pakistanských vzťahoch. Najschodnejšou možnosťou ako to spraviť a dosiahnuť regionálny a celosvetový mier a stabilitu je proces postupného dialógu.“